• Fornavn:   
  • Efternavn:   

Stegemüllers slægtsforskning

Min helt store hobby siden 2003

Nyheder (seneste 10 dage)


Dato for seneste opdatering: 20 jun. 2022 08:09:30

Forord:

Levende personer: Kun navnet bliver vist. Jeg viser kun de fulde data om én levende person, og det er mig selv. Jeg vil ikke have bøvl med GDPR og lignende regler. For at få det til at lykkes, har jeg været nødt til at markere mig selv som afdød i Legacy, men jeg lever i bedste velgående.

Biologiske forældre: mine biologiske forældre er beskyttede af Arkivlovens § 23, stk. 1, hvorefter data om rent private forhold først er tilgængelige efter 75 år. Deres data vises derfor ikke.

Stedkoder: Jeg bruger inddelingen, der var gældende lige før kommunalreformen af 1. januar 1970 og baserer mig på data fra krabsen.dk.

Forkerte eller supplerende oplysninger: Hvis du finder forkerte oplysninger på min side, vil jeg utrolig gerne høre fra dig. Det samme gælder, hvis du kan supplere mine oplysninger.

Preface:

Living people: Only the name is displayed. I'm only showing the full data about one living person and that's myself. I do not want to bother with GDPR and similar rules. To make it a success, I've had to mark myself as deceased in Legacy, but I'm living in the best of times.

Biological parents: my biological parents are protected by the Archives Act, section 23, subsection 1, according to which data on purely private matters are only available after 75 years. Therefore, their data is not displayed.

Place codes: I use the division that was valid just before the local government reform of 1 January 1970 and I base myself on data from krabsen.dk.

Incorrect or supplementary information: If you find any wrong information on my page, I'd love to hear from you. The same applies if you can supplement my information.

Vorwort:

Live-Personen: Es wird nur der Name angezeigt. Ich zeige nur die vollständigen Daten einer lebenden Person und das bin ich. Ich möchte mich nicht mit der DSGVO und ähnlichen Regeln beschäftigen. Um erfolgreich zu sein, musste ich mich in Legacy als verstorben markieren, aber ich lebe in den besten Zeiten.

Biologische Eltern: Meine leiblichen Eltern sind durch das Archivgesetz, Abschnitt 23, Unterabschnitt geschützt 1, wonach Daten zu rein privaten Angelegenheiten erst nach 75 Jahren vorliegen. Daher werden ihre Daten nicht angezeigt.

Ortscodes: Ich verwende die Einteilung, die kurz vor der Kommunalreform vom 1. Januar 1970 gültig war, und stütze mich auf Daten von krabsen.dk.

Falsche oder ergänzende Angaben: Wenn Sie falsche Informationen auf meiner Seite finden, würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören. Gleiches gilt, wenn Sie meine Angaben ergänzen können.

Log:

19. maj 2022: Jeg arbejder på at forstå min mors ægtefælle nr. to. Det gør jeg ved et datastudie, der kan give indikationer af, hvordan han blev, som han blev. Det er utrolig spændende, men også meget vanskeligt, idet familieforholdene er ufatteligt rodede. Men jeg skal nok få det trevlet op.

I'm working on understanding my mother's spouse number two. I'm doing this through a data study that may provide clues as to how he became who he became. It's incredibly exciting, but also very difficult, as family relationships are incredibly messy. But I'll get it sorted out.

Ich arbeite daran, den zweiten Ehepartner meiner Mutter zu verstehen. Ich tue dies anhand einer Datenstudie, die Hinweise darauf geben kann, wie er zu dem wurde, was er wurde. Es ist unglaublich aufregend, aber auch sehr schwierig, denn Familienbeziehungen sind unglaublich chaotisch. Aber ich werde das schon hinbekommen.

11. Februar 2022: Arbejdet med at verificere og validere de gamle slægtsbøger fortsætter. Jeg er meget glad for at komme gennem denne oprydning, så jeg ikke længere distribuerer vrøvl og upræcise oplysninger. Arbejdet er stort, men resultatet bliver formentlig godt.

Work to verify and validate the ancient genealogy books continues. I am very happy to get through this cleanup so that I no longer distribute nonsense and inaccurate information. The work is enormous but the result will probably be good.

Die Arbeit zur Überprüfung und Validierung der alten Genealogiebücher geht weiter. Ich bin sehr glücklich, diese Bereinigung durchzustehen, damit ich keinen Unsinn und ungenaue Informationen mehr verteile. Die Arbeit ist großartig, aber das Ergebnis wird wahrscheinlich gut sein.


9. december 2021: Jeg arbejder med at verificere en gammel slægtsbog fra 1977. Det er interessant, fordi der dukker mange historier op, som man dengang ikke mente skulle med i bogen (uægte børn, skilsmisser, husbestyrerinder, selvmord osv.). Da jeg startede med at slægtsforske i 2003, var jeg ikke nær så kritisk med datas validitet. Derfor skrev jeg bare store dele af slægtsbogen af. Nu vil jeg se det selv i primærkilderne, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Statens Arkiver har scannet kirkebøger op til udgangen af 1960 (og dødsfald til udgangen af 1969).

Det er blevet utrolig let at verificere oplysningerne. Derfor undrer jeg mig over alle de slægtsforskere, typisk dem med enorme databaser, der ikke angiver deres kilder og som bare skriver af efter hinanden og gentager fejlene. Hvorfor checker de ikke selv?

I am working on verifying an old genealogy book from 1977. It is interesting because there are many stories that were not thought to be included in the book at the time (illegitimate children, divorces, housekeepers, suicides, etc.). When I started doing genealogy in 2003, I was nowhere near as critical of data validity. That's why I just wrote large parts of the genealogy book off. Now I want to see it myself in the primary sources, if at all possible. The State Archives has scanned church records up to the end of 1960 (and deaths to the end of 1969).

It has become incredibly easy to verify the information. Therefore, I wonder about all the genealogists, typically those with huge databases who do not list their sources and who just write one after the other and repeat the mistakes. Why do they not check themselves?

Ich arbeite daran, ein altes Genealogiebuch von 1977 zu verifizieren. Interessant, weil es viele Geschichten gibt, die damals nicht in das Buch aufgenommen wurden (uneheliche Kinder, Scheidungen, Haushälterinnen, Selbstmord usw.). Als ich 2003 anfing, Genealogie zu betreiben, stand ich der Datenvalidität bei weitem nicht so kritisch gegenüber. Deshalb habe ich große Teile des Genealogie-Buches einfach abgeschrieben. Jetzt möchte ich es, wenn möglich, selbst in den Primärquellen sehen. Das Staatsarchiv hat Kirchenbücher bis Ende 1960 (und Sterbefälle bis Ende 1969) gescannt.

Es ist unglaublich einfach geworden, die Informationen zu überprüfen. Daher wundere ich mich über all die Genealogen, typischerweise solche mit riesigen Datenbanken, die ihre Quellen nicht auflisten und einfach nacheinander schreiben und die Fehler wiederholen. Warum überprüfen sie sich nicht selbst?

17. juni 2021: Fra nu af indfører jeg en art nyheds-log/From now on, I introduce a news log./Von nun an werde ich eine Newslog einführen.

Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Niels Nielsen som ung
Niels Nielsen som ung
 
  20 jun. 2022
Brede Værk 50 år.jpg
Brede Værk 50 år.jpg
 
  20 jun. 2022
Fra: Kjøbenhavns Amts Avis. Lyngby Avis
Fra: Kjøbenhavns Amts Avis. Lyngby Avis
Teksten er: " 1 Andrik og tre Ænder. Store hvide. 1. kl. Æglægger, straks til salg. Stegemüller, Brede" 
  20 jun. 2022
Hele familien Stegemüller
Hele familien Stegemüller
Farmor, Kirsten, farfar og far 
  20 jun. 2022
Kaae, Sigvard 1.jpg
Kaae, Sigvard 1.jpg
 
  20 jun. 2022
Kaae, Sigvard 2.jpg
Kaae, Sigvard 2.jpg
 
  20 jun. 2022
Kaae, Sigvard 3.jpg
Kaae, Sigvard 3.jpg
 
  20 jun. 2022
Kaae, Svend og Stegemüller, Hanne Baunsgård.jpg
Kaae, Svend og Stegemüller, Hanne Baunsgård.jpg
 
  20 jun. 2022
Mit børnehjem
Mit børnehjem
Mit børnehjem "Dear Home" Sofievej 26 i Hellerup. 
  20 jun. 2022
Nielsen, Niels og Jørgensen, Andrea Nicoline.jpg
Nielsen, Niels og Jørgensen, Andrea Nicoline.jpg
 
  20 jun. 2022

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I22 
CHRISTENSEN (Født ), Nulevende 
   20 jun. 2022
I23 
(Født ), Nulevende 
   20 jun. 2022
I24 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I25 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I26 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I27 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I28 
(Født ), Nulevende 
   20 jun. 2022
I29 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I30 
Nulevende 
   20 jun. 2022
I31 
Nulevende 
   20 jun. 2022

Familier
 
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F1133 
 I2987  Niels RASMUSSEN  I2988  Birthe NIELSDATTER  16 nov. 1838  19 jun. 2022Webmaster-meddelelse

Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.