• Fornavn:   
 • Efternavn:   

Stegemüllers slægtsforskning

Min helt store hobby i ti år

Jørgen Henrik WIND

Jørgen Henrik WIND

Mand 1794 - 1819  (~ 25 år)

Generationer:      Standard    |    Kompakt    |    Lodret    |    Kun tekst    |    Register

Generation: 1

 1. 1.  Jørgen Henrik WINDJørgen Henrik WIND blev født i Omkr 1794; døde den 22 Jan. 1819 i Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred; blev begravet den 26 Jan. 1819 i Tranekær Kirkegård.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 1 Feb. 1801, Tved Sogn, Sunds Herred
  • Konfirmation: 9 Apr. 1809, Humble Kirke
  • Uddannelse: 1818, København; Kunstakademiet
  • Beskæftigelse: 1813-1819; Portrætmaler

  Notater:


  Om Jørgen Henrik Wind som portrætmaler:


  Hans livsværk er ikke omfattende, men må stykkes sammen forskellige steder fra, de fleste steder med tilknytning til Langeland og Fyn. Wind voksede op i Humble på Langeland, hvor hans fader, den senere konsistorialråd Wind, på det tidspunkt var præst. De tidligste arbejder af ham er 4 vandfarveportrætter på papir, udført i miniatureteknik. De to forestiller Heinrich Schultze og hans kone Charlotte, f. Voss, de to andre præsten i Ærøskøbing Hans Bertram Trojel og kone, f. Bøgvad. De er alle fire signeret "Tegnet af I. H. Wind 1813". (Privateje). De er ikke bemærkelsesværdige for deres egen kunstneriske værdi, kun interessante set i lyset af malerens senere produktion. Det næste arbejde virker ikke så lidt mere professionelt. Det er en nydelig miniature af en otteårig i en grøn trøje. Den er signeret "I. H. Wind 1816" og forestiller Frederik VII (Rosenborg 19-239). Drengens fader den senere Christian VIII havde netop fra begyndelsen af 1816 overtaget embedet som guvernør over Fyn og Langeland med bolig på Odense Slot. Miniaturen er sandsynligvis enten malet dér eller på Langeland under et besøg, som de kongelige kan aflagt. Fra samme år er en miniature forestillende juristen Holger Frederik Skeel (Birkelse). Skeel var netop på denne tid bosat i Odense. Miniaturen er signeret "Wind 1816".

  Fra de følgende to år kendes 6 miniaturer, der rimeligvis alle er malet på Langeland: Et portræt af den kokette og forførende Grevinde Ida Cathrine Ahlefeldt- Laurvig f. Leth, der nylig var blevet gift med sin næsten 40 år ældre mand "Generalen". Portrættet er signeret "Wind 1817" (privateje, en usigneret replik findes på Tranekær). Samme signatur bærer et protræt af hendes broder, Christopher Adolph Leth fra Aalykkegaard (privateje). Det følgende år malede han "Generalen" grev Frederik Ahlefeldt- Laurvig (signeret "Wind 18"). To udaterede portrætter er sandsynligvis fra samme år, generalens nevø Christian Johan Frederik med hvem den unge grevinde havde en skæbnesvanger liaison, og en af generalens brødre, rimeligvis Carl Christian Ahlefeldt- Laurvig (alle Tranekær). Disse seks miniaturer hører til de bedste miniaturer, der er malet i Danmark i det 19. århundrede. Kunstneren har forstået at lade elfenbenets egen farve gøre sig gældende, ikke mindst i portrættet af den unge grevinde. Portrætterne fortrinligt individualiseret. Hans malemåde, den bløde penselføring og varme farvevirkning er ikke uden lighed med Camradts, hvis miniaturer han kan have set på Tranekær eller andre steder. Men nogen uddannelse kan han knap have fået, og man kan undre sig over, at en ung mand kun godt en snes år gammel, har kunnet nå så vidt i kunstnerisk henseende på egen hånd.

  I 1818 besøgte han Kunstakademiet i København, men sygdom tvang ham til snart at opgive undervisningen og flytte tilbage til Langeland. Da Jens Rasch døde i Zweibrücken 1745 og da Christopher Deram døde i Neapel 1789 led dansk kunst store tab. På samme måde gik et betydeligt talent tabt for dansk kunst, da Wind i 1819 døde på Langeland af Tuberkulose kun 25 år gammel.
  ----

  Wind. Jørgen Henrik Wind, Miniaturmaler, var født paa Lange-land 1794, og Søn af Lærer C. J. Wind i Kædeby. Han uddannede sig, som det lader til, ganske paa egen Haand til en heldig Portræt-maler og bosatte sig i Odense. Her havde han det Held end mere at henlede Opmærksomheden paa sig ved i 1816 at frelse et Menneske fra at drukne i Odense Kanal. Han tog 1818 til København, hvor han den 2. Maj fik Plads i Kunstakademiets anden Frihaandstegne-skole. Det havde været hans Hensigt at rejse udenlands, men hans svage Helbred tvang ham til at vende tilbage til Langeland, og han døde snart efter i Tranekær af Brystsyge den 22. Januar 1819. I en Nekrolog over ham siges, at >Danmark har mistet en haabefuld, ædel Yngling<.
  (Hempels Avis 1819, Nr. 15 og 16. Skild. 1816, Sp. 905-6. Akad. Medd. fra Prov.  Arch., Odense.)

  (Research):
  Hvor født? Ikke fundet født i Tved.

  Artikel 'Martin Kleinsorg og Jørgen Henrik Wind'af Tove Kjærboe i 'Fynske årbøger 1975'' s. 89 ff. nævner, at han er født i Tranekær 1794. KB på AO for Tranekær starter først 1796.

  (Medical):Af dødsannoncen, som hans fader sætter i "Hempel" fremgår det, at han døde af "Brystsyge". Brystsyge er altså et andet ord for tuberkulose.

  Folketælling:

  1. Christen Wind, 38, gift, hovmester paa Bjørnemose, mand
  2. Sophie Schytte, 37, gift, kone
  3. Jørgen Henrich Wind, 7, ugift, deres børn
  4. Sophie Wind, 5, ugift, deres børn
  5. Johannes Wind, 2, ugift, deres børn
  6. Grete Rasmusdatter, 23, ugift, tjenestepige
Webmaster-meddelelse

Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.