• Fornavn:   
 • Efternavn:   

Stegemüllers slægtsforskning

Min helt store hobby siden 2003

Peter Petersen BRUUN

Peter Petersen BRUUN

Mand 1771 - Ja, dato ukendt

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Felt    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie

Generation: 1

 1. 1.  Peter Petersen BRUUN blev født i apr. 1771 i Vognmagergade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 6 apr. 1771 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark (søn af Peter Jensen BRUUN og Karen Hansdatter FARRE); og døde.

  Notater:

  Døbt:
  Mad.me Dorthea Ulrica Frante ___ ___ bar det. Jomfru Elisabeth Catharina Frante holdt ham; Sr. Peter Lind, Johan [Cræmert], Mathias Worm [Possementsmager] og M. Johan Martin Burchardt, S___karl, Faddere.


Generation: 2

 1. 2.  Peter Jensen BRUUN døde mellem jan. 1780 og mar. 1788.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Vognmagergade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; Skræddermester i Det forgyldte Lam

  Notater:

  Skrædder i 'Det forgyldte lam' i Vognmagergade i København. Kilde: Horsens Købstad, Skifteprotokol, 1683-1820, skifte nummer 1388, den 31-08-1767, fol. 80B (skifte efter konens broder Jens Hansen Farre, der døde marts 1761 i Horsens).

  Fik i 1779 skøde på en ejendom i Ulkegaden. Skødet er indført i Hof- og Stadsrettens Skødeprotokol 1779-1781, fol 171. 'Ulkegade' ændrede i 1823 navn til 'Holmensgade'.

  Skødet lyder således:

  "Frederik Lemvigh, Kongelig Mayest.s Bestalter, auctions Directeur udi den kongelige Residentz Stad, giør vitterligt: at ieg paa det mig allernaadigst anbetroede Embedes Vegne haver skiødet, saasom ieg og hermed til Borger og Mester Skrædder Sr. Peder Jensen Bruun og Hans Arvinger skiøder afgangne Johan Jørgen Bruuns og siden efter afdøde Enekes Stervboes Huus i Ulke Gaden beliggende under Matricul Nr. 112 i Øster Qvarter, Hvilket Huus den 10. April sidstl. om Formiddagen imellem 10 og 12 slet efter Sr. Kolders begiering samt foregaaende Lovlig Publ. ved offentl. auction er blevet opbuden og bemeldte Sr. Peder Jensen Bruun som høystbydende tilslaget for Capital 420 Rdlr., skriver 420 Rdlr. Cour., og det med efterfølgende paa auctions Stædet oplæste Conditioner, nemlig:

  1) Huuset, som i Stadens Brand Casse er assureret for 600 Rdlr., hvoraf Præmien cesserer, Sælges i den Stand, det nu er og forefindes og saaledes, som den derover d. 9. hujus forfattede Syns og Taxations Forretning nærmere udviiser, med ald den Ret og Rettighed, Skiøder og Adkomster kand hiemle.

  2) Naar Hammerslag er skeet, kand Huuset strax af Kiøberen tages i Besiddelse, for saavidt deraf nu ei er bortleiet, men Skatten til Paaske 1779 oppebærer Stervboet og til samme Tiid betaler Skatterne, derimod annammer Kiøberen Leyen fra Paaske 1779 og fra den Tid af betaler Skatterne.

  3) Den bydende, hvis Bud vorder antaget, vedbliver sit Bud fra en auction til anden, indtil Huset Endelig ham ved sidste auction vorder bortsolgt.

  4) Kiøbesummen betales til os underskrevne som Skifteforvalter til 11. Decbr. 1779 med ½ aars Rente 4 pro C.to fra 11. Junii næst forhen.

  5) Alle af dette Kiøb dependerende Omkostninger saasom Auctions Salarium, Opvartnings Penge, Placaters Trøk og anslagelse, Publication i Aviserne, Vurderings Forretningen, item Skiødets Bekostning inden og uden Retten, med viidere hvad Navn samme have kand, betaler den Kiøbende selv uden nogen afgang i Kiøbesummen.

  Kiøbenhavns Hoff- og Stads Rets Skifte Commission d. 27. Martii 1779. Lugge

  Samme Huus bestaaer efter forberørte Vurderings Forretning til Gaden af 4 Fag Huus af Bindingsværk, 3 Etager Høy med Spids over heele Huuset. I Gaarden 3 fag halv Tag, muur og bindingsværks Siide Huus, 3 etager Høy med Kielder under, ét Skuur derudi et Locum. Overalt i Værelserne 5 Jern Kackelovne med viidere.
  This skal da dette Huus herefter tilhøre bemeldte Skrædder Sr. Peder Jensen Bruun og hans Arvinger, og maae Han og De giøre sig samme saa Nyttig, som de best vilde og kunde efter her andførte Conditioner samt adkomst Brevenes Indhold. Og da de Fattiges Penge saavel af Kiøberen som Sælgeren med én Mk paa auvtions Stædet ere betalte, Saa kand dette mit Auctions Skiøde i Retten til Læsning antages, naar vedkommendes Quittering herpaa findes tegnet for Kiøbesummens Rigtige Betaling.
  Kiøbenhavn d. 6. Julii 1779. F. Lemvigh.

  Da Kiøberen, Skrædder Bruun, til os haver erlagt indbemeldte Kiøbesumma 420 Rdlr. med ½ aars Rente ifølge auctions Conditionerne = 8 Rdlr. 2 Mk 7 Sk., saa haves afgl. Johan Jørgen Bruuns og ligeledes afdøde Enckes Stervboes vegne intet imod, at dette Skiøde vedbørlig læses og protokolleres.
  Kiøbenhavns Hoff- og Stads Rets Skifte Commission d. 18. Decbr. 1779.

  Lugge & Fogh."

  (Research):
  Hvor død?
  Ikke død i Sct. Nikolaj i København i perioden 1783 - marts 1788 (sogn nr. 86). Hustruen dør der som enke i 1788 og flere af børnene er født der, hvilket fik mig til at antage, at han også døde der.

  Slægtsbogen angiver ham død mellem 1783 og 1787 - men hvad er det der giver denne afgrænsning? 1787 formentlig, at han ikke optræder i folketællingen. Men 1783?

  Egl. vil jeg mene, at perioden bør udvides fra jan. 1780 (lige efter skødet på ejendommen i Ulkegade) til marts 1788 (konen dør som enke).

  Peter blev gift med Karen Hansdatter FARRE den 26 okt. 1762 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark. Karen (datter af Hans Jensen FARRE og Anne Margrethe HILLEMANN) blev født cirka 1737; døde i mar. 1788 i Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 16 mar. 1788 i Gammel Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 3.  Karen Hansdatter FARRE blev født cirka 1737 (datter af Hans Jensen FARRE og Anne Margrethe HILLEMANN); døde i mar. 1788 i Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 16 mar. 1788 i Gammel Kirkegård.
  Børn:
  1. Birgitte Margrete Petersen BRUUN blev født i okt. 1763 i Slippen, Trinitatis Sogn, Kbh. Vor Frue Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 23 okt. 1763 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  2. Johannes Petersen BRUUN blev født i maj 1765 i Slippen, Trinitatis Sogn, Kbh. Vor Frue Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 14 maj 1765 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  3. Anne Cathrine Petersdatter BRUUN blev født i dec. 1767 i Vognmagergade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 11 dec. 1767 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  4. Johanne Christiane BRUUN blev født i dec. 1769 i Vognmagergade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 12 dec. 1769 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; døde den 10 apr. 1827 i Slippen, Trinitatis Sogn, Kbh. Vor Frue Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 16 apr. 1827.
  5. 1. Peter Petersen BRUUN blev født i apr. 1771 i Vognmagergade, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 6 apr. 1771 i Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; og døde.
  6. Johanne Carolina Petersdatter BRUUN blev født i jun. 1772; blev døbt den 12 jun. 1772 i Sankt Nikolaj Kirke; og døde.


Generation: 3

 1. 6.  Hans Jensen FARRE døde i feb. 1743 i Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; blev begravet den 22 feb. 1743 i Horsens Kirkegård, Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; Parykmager
  • Skifte: 28 sep. 1743

  Notater:

  Teksten ved hans død er ikke lige til at få mening i "1743. d. 22 febr. kl. 12 slet jenbaaren Hans Jensen Paraqvemager." Jeg spurgte Rigsarkivets medarbejder, der læser det på samme måde som jeg. Interessant er det, at der ikke står noget om navnet 'Farre'.

  Horsens Købstad, Skifteprotokol, 1683-1820, Skifte nr. 969: Hans Jensen Farre, parykmager i Horsens. 28.9.1743, fol.563B. E: Anne Margrethe. LV: Christian Hennel, sadelmager i Horsens. B: Anne 12, Karen 7, Martha 4, Jens 2, Hanne 6 uger. FM: Christen Mikkelsen.

  Hans blev gift med Anne Margrethe HILLEMANN. Anne og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 7.  Anne Margrethe HILLEMANN og døde.

  Andre begivenheder:

  • Navn: Anne Margrethe Kristensdatter

  Notater:

  Horsens Købstad, Skifteprotokol, 1683-1820, skifte nummer 1388, den 31-08- 1767, fol. 80B
  Arvinger efter sønnen Jens Hansen Farre:
  1) mor Anne Margrethe [Hillemann] g.m. Henrik von Huude, parykmager, nu i Bergen
  2) søster Anne Hansdatter Farre g.m. Johan Christian Burchart, parykmager i København
  3) søster Karen Hansdatter Farre g.m. Peder Jensen Brun, skrædder i Det forgyldte Lam i Vognmagergade i København
  4) søster Hanne Hansdatter Farre i København

  Arv efter afdødes far Hans Jensen Farre, skifte 28.9.1743 lbnr.969 og efter afdødes søster Martha Hansdatter Farre, skifte 29.10.1755 lbnr.1156.

  Børn:
  1. Anna Hansdatter FARRE blev født i okt. 1730 i Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; blev døbt den 6 okt. 1730 i Horsens Kirke, Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; og døde.
  2. Martha Hansdatter FARRE blev født i jan. 1734 i Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; blev døbt den 3 jan. 1734 i Horsens Kirke, Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; døde før 1739.
  3. 3. Karen Hansdatter FARRE blev født cirka 1737; døde i mar. 1788 i Sankt Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 16 mar. 1788 i Gammel Kirkegård.
  4. Martha Hansdatter FARRE blev født cirka 1739; døde før 29 okt. 1755.
  5. Jens Hansen FARRE blev født cirka 1741; døde i mar. 1761 i Horsens Købstad, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark.
  6. Hanne Hansdatter FARRE blev født i 1743; og døde.Webmaster-meddelelse

Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.