• Fornavn:   
 • Efternavn:   

Stegemüllers slægtsforskning

Min helt store hobby siden 2003

Sørine CHRISTENSEN

Sørine CHRISTENSEN

Kvinde 1867 - 1868  (0 år)

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Felt    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie

Generation: 1

 1. 1.  Sørine CHRISTENSEN blev født den 15 okt. 1867 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 17 nov. 1867 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (datter af Christen BERTELSEN og Ane IVERSDATTER); døde den 27 maj 1868 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 1 jun. 1868 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Notater:

  Døbt:
  Faddere: Barnets Moder, Hmd. Ole Christensens Hustru, Nævnte Ole Christensen, Grdmd. Hans Chr. Nielsen, Aftmd. Iver Olesen, alle af Dørken.


Generation: 2

 1. 2.  Christen BERTELSEN blev født den 31 jan. 1820 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 31 jan. 1820 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Bertel SØRENSEN og Marie Sophie MORTENSDATTER); døde den 2 maj 1874 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 8 maj 1874 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Murer. væver og træskomager
  • Konfirmation: 1834, Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1845, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1860, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Skifte: 25 sep. 1879

  Notater:

  Christen Bertelsen var fra Hindskov i Thyregod Sogn, født 1820 og død som 54 årig i 1874. Han er ud af en søskendeflok på syv og mister sin far Bertel Sørensen som 12-årig.

  Han har været en kløgtig og artig dreng, for det fremgår ved hans konfirmation at "Christen Bertelsen, Hindskov. Forældre: GaardmandsEnke Marie Sophie Mortensdatter, Hindskov. Født 1820 den 31. Januar. Kundskab og Opførsel: God. Vaccineret 1822 af ___ Cræmer i Kolding". I Kirkebøgerne på den tid er det stort set altid noteret om, og i givet fald hvornår, man var vaccineret. Det fortæller, at vaccinationen var en vigtig begivenhed. Det var vigtigt fordi kopper var en alvorlig og meget smitsom sygdom, som det under datidens forhold var meget vanskeligt at få bugt med. Man skulle - af hensyn til bekæmpelse af risikoen for smitte - vaccineres! I en lang periode kunne man eksempelvis ikke blive gift, hvis man ikke var vaccineret mod koppper eller havde haft naturlige kopper (så var der jo ingen smitterisiko).

  Christen Bertelsen er nævnt i Johannes Krusborgs bog "Thyregod Sogn" (udgivet 1980) på side 173. Afsnittet drejer sig om byggeteknik og byggeriets vilkår i 1800-tallet: ".. Efter foranstående vil det stå klart, at byggeriet i Thyregod i den omhandlede tid hverken havde lyse kår eller gode udsigter. Der var som følge heraf kun ringe eksistensmuligheder for uddannede fagfolk, de var også fåtallige på egnen. Men efter som tiden gik, og forholdene bedres, begyndte man at savne kvalificerede folk til at udføre byggeriet. Som et eksempel skal nævnes, at man omkring 1870 kun have een murermester i sognet, han hed Kresten Bertelsen og boede i Dørken."

  Christen Bertelsens svoger hed Niels Iversen (Bager). Christen er med som fadder ved langt de fleste af Ivers børns dåbshandlinger i Skibet, Dørken og Givskud sogne. Det må have gjort indtryk på Christen og hans kone Anne, da Niels i 1873 bliver i dømt en "Livsstraf" (der betyder, at man betalte med livet) for drabet på Mikkel Nielsen. Se nærmere under Niels Iversen Bager.

  Thyregod gårdhistorie af Ejnar Bjerre Sørensen:
  Matrikel nr. 7 i Hindskov: Den 28. december 1848 er der skøde på ejendommen fra Hans Christian Mortensen til ungkarl Christen Bertelsen fra Hindskov. Købesum 400 rigsbankdaler. Skødet omfattede matr. nr. 7 Hindskov og nr. 29 Kokborg.

  Christens svigerfar, Iver Olesen i Dørken, tilskøder ham den 28. december 1853 stedet "Baggerhus", matr. nr. 8a i Dørken. Hartkorn 2 Skp. 2 3/4 album. Købesum 300 Rbd (Rigsbankdaler). Christen var Murermester og havde svende i arbejde om sommeren, om vinteren vævede han og lavede træsko. Han havde sine svigerforældre boende på aftægt hos sig.

  Der er skifte efter Christen Bertelsen den 25. september 1874 (han døde den 2. maj 1874), og ved skiftet får den efterladte Ane Iversdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. To år efter dette skifte - nærmere bestemt den 25. november 1876 - solgte hun ejendommen tilbage til Hans Christian Nielsen på Søndergård i Dørken, så stedet kom tilbage til den gård, som den i 1809 var udstykket fra.

  Vidne til: Marie Martine Sørensen, Døbt 24 jan 1836 Thyregod Kirke
  Vidne til: Marie Sophie Andersen, Døbt 1 apr 1850 Brande Kirke
  Vidne til: Mette Andersen, Døbt 6 jun 1852 Brande Kirke
  Vidne til: Niels Hansen Søndergaard, Døbt 2 jan 1870 Thyregod Kirke

  Døbt:
  Mandfader (=Mandsfaddere): Søren Christensen Gaardmand af Hesselbierre, Lars Olesen Gaardmand af Hindskov, Søren Christensens Hustru af Hesselbierre.

  Folketælling:

  1. Marie Sofie Mortensdatter, 48 år, Enke, Gaardkone
  2. Ane Johanne Bertelsdatter, 25 år, Ugift, hendes Børn, Tjenestepige ernærer sig af sine hænders Gjerning
  3. Chresten Bertelsen, 15 år, Ugift, hendes Børn
  4. Anders Severin Bertelsen, 11 år, Ugift, hendes Børn

  Folketælling:

  1. Marie Sophie Mortensdatter, 59, Enke(mand), Gaardbrugende enke, Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt
  2. Christen Bertelsen, 26, Ugift, Hendes søn, Her i sognet
  3. Sören Andersen, 55, Gift, Leier, Galten Sogn, Skanderborg Amt
  4. Ane Kirstine Nielsdatter, 42, Gift, Hans kone, Jelling Sogn, Vejle Amt
  5. Niels Peter Sörensen, 18, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  6. Christina Sörensdatter, 15, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  7. Ane Mette Sörensdatter, 13, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  8. Johanne Marie Sörensdatter, 11, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  9. Morten Sörensen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  10. Dorthe Andersine Sörensdatter, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  11. Anders Sörensen, 1, Ugift, Deres børn, Her i sognet.

  Folketælling:

  1. Christen Bertelsen, 40, Gift, født i Sognet, Husmand og Husfader
  2. Ane Iversen, 34, gift, Hveisel Sogn, hans Hustru
  3. Birthe Marie Christensen, 6, ugift, født i Sognet, deres børn
  4. Bertel Christensen, 1, Ugift, født i Sognet, deres børn
  5. Iver Olesen, 64, Enkemand, født i ? [Dette er Ane Iversens far, og han er født i Hvejsel, red.]

  Christen blev gift med Ane IVERSDATTER den 30 sep. 1853 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. Ane (datter af Iver OLSEN og Birthe NIELSDATTER) blev født den 6 maj 1826 i Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 11 jun. 1826 i Hjemmet; døde den 15 mar. 1887 i Trælund, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 mar. 1887 i Blåhøj Kirkegård, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 3.  Ane IVERSDATTER blev født den 6 maj 1826 i Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 11 jun. 1826 i Hjemmet (datter af Iver OLSEN og Birthe NIELSDATTER); døde den 15 mar. 1887 i Trælund, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 mar. 1887 i Blåhøj Kirkegård, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 18 feb. 1834, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1840, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Konfirmation: 18 apr. 1841, Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1860, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Ane Iversdatter blev født i 1826 i Hvejsel Sogn, og blev enke allerede i 1874, og levede som sådan i 13 år til sin død i 1887.

  Da hun er blevet enke efter Christen Bertelsen, sælger hun ejendommen, og der udformes følgende skøde:

  25. november 1876:
  J. Christensen
  Skjøde

  Underskrevne Ane Iversdatter, Enke efter afdøde Huusman Christen Berthelsen, sælger, skjøder og aldeles afhænder herved til Gaardmand Hans Christian Nielsen af Dørken det af mig efter min afdøde Mands Skjøde dateret 28. December 1853 tinglæst 7. juni 1872 med tilhørende iboende Sted Matr. No 8a af Dørken i Thyregod Sogn med Bygninger og Jorder af Hartkorn 2 Skp, 2 Fkr. 2 3/4 Alb. Glskat 2 Kr 70 Øre tiiligemed Anparter i Konge og Kirketiende. Præstetiende - Skp. 2 2/3 Fkr. Rug in natura, Smaaredselstiende 1 Fkr. Byg pr. Td. ydelsespligtig Hartkorn, hvilken Eiendom er mig overdraget mig ved Amtets tilladelse under 25. September 1874 tinglæses samtidig hermed.

  Og da nu den betingede Kjøbesum 2.000 Kr., skriver To Tusinde Kr., er berigtiget og mig fyldestgjort, saa erklærer jeg herved ingen videre Lod, Deel eller Ret længere at have til eller udi bekrevne Eiendom, der herefter skal tilhøre Kjøberen Hans Christian Nielsen eller hans Arvinger med de samme Rettigheder, Herligheder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har eiet og beboet saadant, og som forøvrigt er pligtig at hjemle efter Loven og min Adkomst.

  Bankhæftelserne ere infriede, men ingen Qvitering tinglæst.
  Dørken den 25. Novbr. 1876
  Ane Iversen

  Til Vitterlighed
  J. Christensen
  Bertel Sørensen

  paategnet: Givet til de fattige 30 Øre
  Dørken d. 27. Novbr. 1876
  Bertel Sørensen

  Vidne til: Iver Nielsen, Døbt 28 sep 1845 Thyregod Kirke
  Vidne til: Niels Hansen Søndergaard, Døbt 2 jan 1870 Thyregod Kirke
  Vidne til: Johannes Hansen Søndergaard, Døbt 2 jun 1872 Thyregod Kirke
  Vidne til: Maren Nielsen, Fremstillet 31 okt 1852 Thyregod Kirke

  Døbt:
  Båren af tjenestepige Hanne Marie Madsdatter. Faddere: Jens Haugstrup og Hustru, Knud Christensen og Christensen af Knude.

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 37, Gift, Huusmand,
  2. Birthe Nielsdatter, 38, Gift, Hans Kone,
  3. Ole Iversen, 12, Ugift, Deres Børn,
  4. Ane Iversdatter, 7, Ugift, Deres Børn,

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 44 år, gift, husmand
  2. Birthe Nielsdatter, 44 år, gift, hans kone
  3. Ole Iversen, 18 år, ugift
  4. Ane Iversdatter, 14 år

  Folketælling:

  Christen Bertelsen, 40, Gift, født i Sognet, Husmand og Husfader
  Ane Iversen, 34, gift, Hveisel Sogn, hans Hustru
  Birthe Marie Christensen, 6, ugift, født i Sognet, deres børn
  Bertel Christensen, 1, Ugift, født i Sognet, deres børn
  Iver Olesen, 64, Enkemand, født i ? [Dette er Ane Iversens far, og han er født i Hvejsel, red.]

  Børn:
  1. Birthe Marie CHRISTENSEN blev født den 18 mar. 1854 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 13 apr. 1854 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 26 maj 1927 i Blåhøj By, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 1 jun. 1927 i Skærlund Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  2. Bertel CHRISTENSEN blev født den 15 nov. 1856 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 26 dec. 1856 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 29 mar. 1858 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 3 apr. 1858 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. Bertel KRISTENSEN blev født den 16 mar. 1859 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 25 apr. 1859 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 10 aug. 1917 i Skærlund, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 16 aug. 1917 i Skærlund Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  4. Iver CHRISTENSEN blev født den 8 maj 1862 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 22 jun. 1862 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 2 jun. 1869 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 8 jun. 1869 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  5. Marie Sofie CHRISTENSEN blev født den 7 jan. 1865 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 17 feb. 1865 i Hjemmet; døde den 7 dec. 1911 i Bøvl Mark, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 14 dec. 1911 i Sønder Omme Kirkegård, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  6. 1. Sørine CHRISTENSEN blev født den 15 okt. 1867 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 17 nov. 1867 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 27 maj 1868 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 1 jun. 1868 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  7. Iver CHRISTENSEN blev født den 13 aug. 1869 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 7 nov. 1869 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 28 jun. 1924 i Grindsted Sygehus, Grindsted Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt, Denmark; blev begravet den 4 jul. 1924 i Sønder Omme Kirkegård, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.


Generation: 3

 1. 4.  Bertel SØRENSEN blev født cirka 1771 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Søren LASSEN og Ane LARSDATTER); døde den 18 okt. 1832 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 28 okt. 1832 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Navn: Bertel Christensen
  • Beskæftigelse: Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; Gårdmand
  • Folketælling: 1 jul. 1787, Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Konfirmation: 1788, Brande Kirke, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Skifte: 18 mar. 1833

  Notater:

  Brande Kirkebog starter først i 1774. Derfor er Bertels fødeår angivet som ca. 1771. 1774 er selvfølgelig længe siden, og det kan derfor virke mærkeligt at skrive, at Kirkebogen "først" starter  i 1774, men set i forhold til de to andre fremherskende sogne i denne slægtsbog er 1774 sent. Højby Kirkebog starter f.eks. allerede i 1700, mens Thyregod Kirkebog starter i 1713. Den sene Kirkebog i Brande betyder, at der "tabes" ca. tre generationer af historien.

  Bemærk at Bertels far hedder Søren Lassen. Beviset for, at det er Søren Lassen, der er faderen, og ikke Christen Jensen, som Bertels mor Ane gifter sig med 2. gang, ses i folketællingen 1787 for Brande, Nr. Askjær, hvor der direkte står, at Bertel Sørensen er Ane Lasdatters barn af første ægteskab. Vel fordi det er det andet kuld børn, han er vokset op sammen med, benævnes Bertel undertiden, eksempelvis ved Ane Johannes dåb, som Bertel Christensen.

  Kirkebogen for Thyregod 1823-1850, side 487 om hans død oplyser, at han dør 62 Aar gammel. Jeg udleder hans fødeår ud fra denne angivelse. (Poul Erik Christiansen har ham født ca. 1760, men det mener jeg - på baggrund af Kirkebogen - ikke er rigtigt.)

  Det sjette og sidste barn hedder Anders Severin Bertelsen, og det kunne tyde på, at der i virkeligheden er et barn mere (Severin = 7.) Jeg har desværre ikke kunnet finde dette barn. For årene før 1815 er Thyregod Kirkebog også meget utydeligt skrevet og mikrokortene har næsten ingen kontrast, så det er - ærgerligt nok - meget svært at læse.

  Den 21. oktober 1808 skødede Jens Michelsen af Nørre Hindskov hovedparcellen af Nørre Hindskov med hartkorn 1 td. 6 skp. 1 3/5 alb. til Bertel Sørensen fra Askjær. Købesum 311 rd. 4 mark. Desuden skulle Bertel Sørensen indfri et lån 88 rd. 2 mark til den Almindelige Enkekasse.

  Fra "Skjøde og Panteprotocol No. 12. Fol 618 (Ejnar Bjerres udskrift, fra Thyregod Lokalarkiv):

  Panteobligation.
  Kjendes jeg Bertel Sørensen af Nørre Hindskou at være skyldig til velagte Søren Christensen af Hesselbierre den Summa 220 Rbd. 4 Mk. rede sølv, som han paa Begiering haver laant mig. Til desto meere Betryggelse for indbemeldte Capital pantsætter jeg min selveiende Gaard i Hindskou, som staar for Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 1 3/5 Alb.
  Skrevet paa Brandholm den 22. Juni 1819, Bertel Sørensen
  Til Vitterlighed: O. Arrevad og N.K. Arrevad.

  Bertel dør den 18. oktober 1832, 62 år gammel. Der er skifte den 30. marts 1833, og Enken Marie Sophie Mortensdatter fik gården overdraget. Den blev vurderet til 250 Rigsbankdaler, og boets beholdning var 97 Rbd.

  Der var fire børn: Søren på 21½ år, Christen på 13 år, Severin på 9 år og datteren Ane Johanne på 23 år. Mathias Nees Andreas blev lavværge for enken, og børnenes farbror gårdmand Søren Christensen i Hesselbjerge blev værge for dem.

  Den 3. juli 1838 er der et skøde fra Marie Sophie Mortensdatter til Søren Andersen, Vindelev, der købte gården af hende for 300 rigsbankdaler sedler & tegn. Sønnen Christen Bertelsen blev tjenestekarl på gården, hvor Marie Sophie Mortensdatter dør som aftægtskone den 26. april 1854, 68 år gammel.

  Christen bliver senere murer, husmand og træskomand i Dørken. At det ikke altid gik alt for godt, fremgår af nedenstående citat, hvor Bertel Sørensen søger henstand med skatten! Hvordan historien ender, og om de rent faktisk får udsættelse, fremgår desværre ikke af bogen.

  Johannes Krusborg, Thyregod sogn, 1980, Side 51: "Skatterne forhen i tiden kunne ofte, som nu, være meget tyngende. Her er en del sognemænd fra Thyregod sogn 1823 som søger henstand med betalingen af skatterne.

  Underdanigst Promemoria
  Da pengemangelen og den nuværende terminstid, da vi skal betale vores rentepenge, gjør det umuligt for os i denne tid, at betale vore resterende skatter for 1822, og vi intet har at lade sælge til sammes betaling uden de for os og vore familier højst uundværlige ting, saa vover vi undertegnede hermed underdanigst at ansøge Deres Velbaarenhed om hjælp og redning i denne vor nød, med ydmyg bøn om, at Deres Velbaarenhed ville, saafremt det er Dem muligt, naadigst at tillade eller foranstalte, at vi maatte blive frie for at møde med pantegodset i Vejle førstkommende 28. juni, og at vi måtte forundes henstand med restansernes betaling indtil i Oktober maaned dette aar, da vi naar vi faar vort korn indavlet bedre kunne betale samme uden at blive ruinerede.

  Thyregod sogn den 16. juni 1823.

  Underdanigst
  Berthel Sørensen, af Hindskou
  Kristen Pedersen, af Hindskou
  Laurids Olesen, af Hindskou
  Lars Nielsen, af Hindskou
  Hans Nielsen, af Lønaae
  Søren Clausen, af Lønaae
  Peder Andersen Riis, af Lønaae
  Knud Mortensen, af Lønaae
  Anders Pedersen Skierlund i Dørken
  Anders Nielsen Kartborg i Thyregod
  Niels Chr. Andersen, i Lars Larsens gaard
  Morten Christensen Kiergaard
  Højvelbaarne
  Herr Cancellie Asessor
  Bye og Herredsfoged Hersleb
  i Vejle"

  ------
  Vidne til: Søren Bertelsen, Gift 31 dec 1831 Thyregod Kirke
  Vidne til: Bertel Sørensen, Døbt 8 dec 1831 Hjemme

  Folketælling:

  1. Christen Jensen, 36, Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
  2. Ane Lassdatter, 49, Gift, Hustru,
  3. Ane Sørensdatter, 26, Ugift, Hendes Barn af 1. Ægteskab,
  4. Bertel Sørensen, 15, Ugift, Hendes Barn af 1. Ægteskab,
  5.  Søren Christensen, 11, Ugift, Søn,
  6. Ane Christensdatter, 9, Ugift, Datter,
  7. Maren Christensdatter, 6, Ugift, Datter,
  8. Inger Christensdatter, 4, Ugift, Datter,

  Bertel blev gift med Marie Sophie MORTENSDATTER den 18 jun. 1808 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark. Marie (datter af Morten PEDERSEN og Anne JENSDATTER) blev født i sep. 1786 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 18 sep. 1786 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 26 apr. 1854 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 2 maj 1854 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 5.  Marie Sophie MORTENSDATTERMarie Sophie MORTENSDATTER blev født i sep. 1786 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 18 sep. 1786 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark (datter af Morten PEDERSEN og Anne JENSDATTER); døde den 26 apr. 1854 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 2 maj 1854 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Gaardbrugende enke (i 1845)
  • Folketælling: 1 feb. 1787, Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Brande By, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1840, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1845, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 aug. 1850, Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Et af Morten Pedersens børn:
  Marie Sophie Mortensdatter levede fra ca. 1786 - 1854. Hun var datter af Morten Pedersen Toustrup og Anne Jensdatter Østergaard. Ved hendes dåb i 1786 skriver præsten i Snejbjerg Sogn: 1786. Marie Sophie, den 18. september. Fad.: Morten Toustrup. Mod.: Anne Østergaard.B: Anne N:datter Kier. F: N: Langkier af Brande, Rasmus Hosekræmmer, Enevold N: Kier, Peder, karlen i Toustrup, Lene N:datter Kier, Mariane Olufsdatter, Ingeborg (Ingeborg er måske streget ud).

  Blandt fadderne: Enevold er hendes mormors far, Niels Langkier er hendes mormors 2. ægtefælle og Lene Nielsdatter Kiæ er hendes mormors søster.

  Ovenstående er læst af Niels Okkels, der tålmodigt har rettet alle min fejl. Niels skriver endvidere: "I ovenstående må N: stå for Niels/Nielsen, karlen i Toustrup 1787 var Peder Troelsen, 20 år gl., han var også fadder til den næste i 1788. Der er altså ikke tale om en Peder Roien."

  Sofie bor ved folketællingen i 1801 hos sin mormor Sofie Enevoldsdatter, der da er gift med Niels Langkjær, som bor på Østergaard matr. nr. 6a Brande By. Sofie og hendes mand Bertel Sørensen, som får i alt syv børn, bor i 1809 ved Anes fødsel på en gård i Nørre Hindskov Thyregod, og der bliver Sofie senere boende som enke og aftægtskone. Marie Sophie fik en arv efter sin mormors ægtefælle nr. to (altså Niels Langkjær), da hun var kommet til Hindskov.

  Skjøde- og Panteprotokol No. 17, fol 784 (i Ejnar Bjerre Sørensens udskrift - kopi fra Thyregod Lokalarkiv):

  Skjøde:
  Marie Sophie Mortensdatter, Enke efter Bertel Sørensen Askjær af Nørre Hindskou, gjør vitterlig at have solgt til Søren Andersen af Hindskou fra Windelev min eiende Gaard, Nørre Hindskou, staaende for Htk. 1 Td. 6 Skp. 1 3/5 Alb. Kjøbesum 300 Rigsbankdaler Sedler og Tegn.
  Hindskou d. 3. Juli 1838, Marie Sophie Mortensdatter.
  Til Vitterlighed: L. Sørensen, S. Andersen
  Laugværge: Mathias Andreasen.

  Marie Sophie Mortensdatter som fadder
  Vidne til: Bertel Sørensen Døbt 8 dec 1831 Hjemme
  Vidne til: Marie Martine Sørensen Døbt 24 jan 1836 Thyregod Kirke

  Døbt:
  F: N: Langkier af Brande, Rasmus Hosekræmmer, Envold N: Kier, Peder, karlen i Toustrup, Lene N:datter Kier, Mariane Olufsdatter, Ingeborg (Ingeborg er måske streget ud).

  Folketælling:

  1. Morten Pedersen, 43, gift, hosbonde, gaardbeboer og Haandværker
  2. Anne Jensdatter, 29, gift, madmoder,
  3. Anne Mortensdatter, 3, datter,
  4. Marie Sophie Mortensdatter !!, 1, datter,
  5. Peder Troelsen, 20, tienestefolk,
  6. Kirsten Jensdatter, 26, tienestefolk,
  7. Mette Andersdatter, 13, tienestefolk,
  8. Maren Andersdatter, 94, enke, - !!, inderst, nyder almisse
  9. Maren Pedersdatter, 40, hendes datter !!, ekstraskatfattig og tigger.

  Folketælling:

  1. Niels Langkjær, 61 år, Gift, Husbonde, Gaardmand og Strømpehandler
  2. Sophie Enevoldsdatter, 71 år, Gift, hans Kone
  3. Sofie Mortensdatter, 14 år, Ugift, Konens Datterdatter
  4. Jacob Andersen, 28 år, Ugift, Tjenestefolk
  5. Johanne Sørensdatter, 29 år, Ugift, Tjenestefolk.

  Folketælling:

  1. Marie Sofie Mortensdatter, 48 år, Enke, Gaardkone
  2. Ane Johanne Bertelsdatter, 25 år, Ugift, hendes Børn, Tjenestepige ernærer sig af sine hænders Gjerning
  3. Chresten Bertelsen, 15 år, Ugift, hendes Børn
  4. Anders Severin Bertelsen, 11 år, Ugift, hendes Børn

  Folketælling:

  1. Marie Sophie Mortensdatter, 55, Enke, Aftægtskone

  Folketælling:

  1. Marie Sophie Mortensdatter, 59, Enke(mand), Gaardbrugende enke, Sneiberg Sogn, Ringkøbing Amt
  2. Christen Bertelsen, 26, Ugift, Hendes søn, Her i sognet
  3. Sören Andersen, 55, Gift, Leier, Galten Sogn, Skanderborg Amt
  4. Ane Kirstine Nielsdatter, 42, Gift, Hans kone, Jelling Sogn, Vejle Amt
  5. Niels Peter Sörensen, 18, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  6. Christina Sörensdatter, 15, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  7. Ane Mette Sörensdatter, 13, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  8. Johanne Marie Sörensdatter, 11, Ugift, Deres børn, Vindelef Sogn, Vejle Amt
  9. Morten Sörensen, 6, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  10. Dorthe Andersine Sörensdatter, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet
  11. Anders Sörensen, 1, Ugift, Deres børn, Her i sognet.

  Folketælling:

  1. Marie Sophie Mortensdatter, 64, Enke, Aftægtskone, Snejbjerg sogn

  Notater:

  Gift:
  Ved Bertels og Sofies bryllup i 1808 i Snejbjerg er forloverne Otto Arrevad fra Brandlund og Sofies fader Morten Pedersen fra Snejbjerg. Bertel anføres da som boende i Askjær.

  Børn:
  1. Ane Johanne BERTELSDATTER blev født i maj 1809 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 28 maj 1809 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 17 apr. 1897 i Uhre Mark, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 24 apr. 1897 i Brande Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  2. Søren BERTELSEN blev født i jan. 1812 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 19 jan. 1812 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 2 maj 1838 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 6 maj 1838 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. Morten BERTELSEN blev født i okt. 1814 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 16 okt. 1814 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 15 jan. 1829 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 25 jan. 1829 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  4. Christen BERTELSEN blev født den 17 sep. 1817 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 18 sep. 1817 i Hjemmet; døde den 13 mar. 1819 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 17 mar. 1819 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  5. 2. Christen BERTELSEN blev født den 31 jan. 1820 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 31 jan. 1820 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 2 maj 1874 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 8 maj 1874 i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  6. Anders Severin BERTELSEN blev født den 18 sep. 1823 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 18 sep. 1823 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 29 dec. 1895 i Hyvild, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 4 jan. 1896 i Brande Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

 3. 6.  Iver OLSEN blev født i okt. 1796 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 1 nov. 1796 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Ole IVERSEN og Sidsel Marie JENSDATTER); døde den 19 maj 1871 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 26 maj 1871 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Husmand i Dørken, Thyregod Sogn
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Konfirmation: 25 apr. 1813, Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1840, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1855, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1860, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Iver Olsen lever fra 1796 til han - i 1871 - dør af 'alderdomssvaghed' som 75-årig. Han var husmand i Dørken pr. Thyregod, og giftede sig med Birthe Nielsdatter. Der var i ægteskabet børnene Niels, Ole og Ane (og måske flere?).

  Jeg har fundet ham i lægd 68 i 1820. Her er hans højde angivet til 68½" svarende til ca. 1,71 m.

  I 1825 er han på Thyregod sogns afgangsliste, da han som 29-årig "Tjenestekarl" rejser til Hvejsel sogn, Knude Mark. Nogle år forinden er han blevet gift med Birthe Nielsdatter, der netop er fra Knude i Hvejsel sogn.

  Han bor i 1860 på aftægt hos sin datter og svigersøn (Ane Iversdatter og Christen Bertelsen). Da han dør i maj 1871 beskrives han som Aftægtsmand i Dørken, Enkemand, søn af Ole Søndergaard, født i Dørken, 75 Aar gammel. [Faderen blev født på - og døde på - Søndergaard - og blev åbenbart kaldt Ole Søndergaard, men han er døbt Ole Iversen].

  Vidne til: Christen Bertelsen, Gift 30 sep 1853 Thyregod Sgn., Nørvang Hrd.
  Vidne til: Iver Nielsen, Døbt 28 sep 1845 Thyregod Kirke
  Vidne til: Niels Peter Nielsen, Døbt 7 jul 1850 Thyregod Kirke
  Vidne til: Ane Marie Nielsdatter, Døbt 13 apr 1834 Thyregod Kirke
  Vidne til: Sidsel Marie Nielsen, Døbt 27 jan 1841 Hjemme
  Vidne til: Ane Marie Nielsen, Døbt 5 dec 1847 Thyregod Kirke
  Vidne til: Niels Olesen, Gift 31 maj 1828 Øster Nykirke Sgn., Nørvang Hrd.
  Vidne til: Sørine Christensen, Døbt 17 nov 1867 Thyregod Kirke

  Døbt:
  Faddere: Else Nielsdatter og Inger Jørgensdatter, Iver Olesen, Hans Iversen, Mathias Frandsen, alle fra Dørken.

  Folketælling:

  1. Ole Ivarsen, 43, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
  2. Zidsel Jensdatter, 40, Gift, Hans Kone,
  3. Hans Olsen, 16, Ugift, Deres barn,
  4. Ivar Olsen, 4, Ugift, Deres barn,
  5. Jens Olsen, 1, Ugift, Deres Børn,
  6. Kirsten Olsdatter, 14, Ugift, Deres barn,
  7. Kirsten Marie Olsd., 11, Ugift, Deres barn,
  8. Maren Olsdtr., 9, Ugift, Deres Børn,
  9. Ivar Olsen, 70, Enkemand, Mandens Fader

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 37, Gift, Huusmand,
  2. Birthe Nielsdatter, 38, Gift, Hans Kone,
  3. Ole Iversen, 12, Ugift, Deres Børn,
  4. Ane Iversdatter, 7, Ugift, Deres Børn,

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 44 år, gift, husmand
  2. Birthe Nielsdatter, 44 år, gift, hans kone
  3. Ole Iversen, 18 år, ugift
  4. Ane Iversdatter, 14 år

  Folketælling:

  1. Iwar Olesen, 57, gift, Aftægtsmand
  2. Birthe Nielsen, 57, Nykirke, Vejle amt, hans kone

  Folketælling:

  1. Christen Bertelsen, 40, Gift, født i Sognet, Husmand og Husfader
  2. Ane Iversen, 34, gift, Hveisel Sogn, hans Hustru
  3. Birthe Marie Christensen, 6, ugift, født i Sognet, deres børn
  4. Bertel Christensen, 1, Ugift, født i Sognet, deres børn
  5. Iver Olesen, 64, Enkemand, født i ? [Dette er Ane Iversens far, og han er født i Hvejsel, red.]

  Iver blev gift med Birthe NIELSDATTER den 1 nov. 1818 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. Birthe (datter af Niels LASSEN og An CHRISTENSDATTER) blev født cirka 1795 i Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 18 jun. 1856 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 jun. 1856 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 4. 7.  Birthe NIELSDATTER blev født cirka 1795 i Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (datter af Niels LASSEN og An CHRISTENSDATTER); døde den 18 jun. 1856 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 jun. 1856 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Navn: Birgitte Nielsen
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1840, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1855, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Birthe Nielsdatter som fadder:
  Vidne til: Ane Marie Nielsdatter Døbt 13 apr 1834 Thyregod Kirke
  Vidne til: Ane Nielsen Døbt 27 feb 1843 Hjemme

  Folketælling:

  1. Anna Christensdatter, 27, enke, Enkekone, Bonde og gaardbeboer,
  2. Christen Nielsen, 8, ugift, Hendes barn,
  3. Birthe Nielsdatter, 5, ugift, Hendes barn,
  4. Karen Nielsdatter, 2, ugift, Hendes barn,  [efter originalen hedder hun Bodil]

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 37, Gift, Huusmand,
  2. Birthe Nielsdatter, 38, Gift, Hans Kone,
  3. Ole Iversen, 12, Ugift, Deres Børn,
  4. Ane Iversdatter, 7, Ugift, Deres Børn,

  Folketælling:

  1. Iver Olesen, 44 år, gift, husmand
  2. Birthe Nielsdatter, 44 år, gift, hans kone
  3. Ole Iversen, 18 år, ugift
  4. Ane Iversdatter, 14 år

  Folketælling:

  1. Iwar Olesen, 57, gift, Aftægtsmand
  2. Birthe Nielsen, 57, Nykirke, Vejle amt, hans kone

  Børn:
  1. Niels IVERSEN BAGER blev født den 29 mar. 1819 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 30 mar. 1819 i Hjemmet; døde den 3 jun. 1876 i Horsens Tugthus Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Denmark; blev begravet den 7 jun. 1876 i ?.
  2. Ole IVERSEN blev født den 30 sep. 1822 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 30 sep. 1822 i Hjemmet; døde den 21 mar. 1881 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 28 mar. 1881 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. 3. Ane IVERSDATTER blev født den 6 maj 1826 i Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 11 jun. 1826 i Hjemmet; døde den 15 mar. 1887 i Trælund, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 mar. 1887 i Blåhøj Kirkegård, Blåhøj Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.


Generation: 4

 1. 8.  Søren LASSEN døde cirka 1771.

  Andre begivenheder:

  • Beskæftigelse: Askær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; Fæster

  Notater:


  Indledning:

  Gårdene i Askær.
  I følge redegørelse i 1638 og 1649 fra sognepræsten til Ribe stift har der været to gårde i Askær: "Nørre Askær" og "Sønder Askær". Nørre Askær lå dengang nærmere åen og "Sønder Askær" lige syd for åen. I Sønder Askær blev selvejet indført allerede i 1761, mens fæsteren i Nørre Askær først er blevet selvejer i 1803. Matr. nr. 2a Sønder Askær er, jfr. ordlyden i en Brandtaksation, flyttet til den nuværende beliggenhed i 1844, mens nr. 3a er flyttet mellem 1856 og 1871. Nørre Askær er flyttet efter 1871, men man ved ikke med sikkerhed hvornår.

  Søren Lassen var fæster på nr. 1a Nr. Askjær ved Brande. Gården, der hed "Nr. Askærgård", lå på det der i dag er Vejlevej nr. 149 og tilhørte Anders Bagger på Hastrup, som fik den tilskødet den 26.4.1768 fra Anders Nielsen Vonge på Donneruplund. Søren Lassen døde omkring 1771 og giftede sig ca. 1760 med Ane Larsdatter (1729-1798). Hun var muligvis fra Nr. Askjær. Da Søren døde, giftede hun sig med næste fæster af "Nr. Askærgård" - Christen Jensen.

  General Hoverie Reglement 1771
  I formentlig oktober 1771 beskrives gården således i 'General Hoverie Reglement 1771 for Hastrup Hovedgaard' om det årlige landgilde:

  Nørre Askier, Søren Lassen:
  Sædehold i alle Marker besaaede og ubesaaede til Rugsæd beregnet i alt: 16 td. 3 skp. Høe kan avles i tilliggende Engslet som fredes eller ikke fredes: Læs a 10 Græsning i Overdrevet beregnet efter fulde Høveders paaslag: 12 Humle og Frugt i Haugen hvad det indbringer et Aar, og hvormed det beregnes: 0 M., 0 Sk.

  Staar for Hartkorn efter nye Matricul: 6 Skp., 3 Fdk., 2 Alb.
  Korn: (i form af) rug [tom], byg [tom], havre [tom]
  PENGE: 3 Rd., 32 Sk.
  Smaarædsel: [tom]
  Hoveripenge: [tom]
  Anmærkninger: Løs og slet Sand. 1 mil fra gården.

  Ane er muligvis Søren Lassens 2. kone, for hun er for ung til at være mor for Dorte og Lars, som er vist nedenfor. "Brande Gårdhistorie" mener, at Ane er født 1729, men ifølge Folketælling 1787 Brande er det i 1738. Det kan ikke være 1729, for så skulle hun få det sidste barn som 53-årig.

  De bor i Nr. Askjær, og Ane bliver - efter Søren Lassens død - gift med næste fæster Christen Jensen. Det er meget vigtigt at lægge mærke til dette, for Bertel anføres senere ved visse lejligheder, eksempelvis ved Bertels datter Ane Johannes dåb 1809, med efternavnet Christensen. I Brande Kirkebog er der 1788 konfirmeret en "Bærthel Sørensen", og der er ikke flere oplysninger, men det peger i den rigtige retning.

  Deres - Søren og Anes - børn:
  Ane Sørensdatter 1760-1843
  Bertel Sørensen 1771-1832
  Mon ikke der er flere ind imellem?

  Sørens andre børn er nok af et tidligere ægteskab, ellers ville Ane have været 14 år henholdsvis 18 år ved deres fødsel. Det drejer sig om børnene:
  Dorthe Sørensdatter 1752-1816
  Lars Sørensen 1756-1832

  Extraskatte mandtal Okt. 1762
  Nörre Askier
  Sören Lassen, mand og hustru,  tieneste 1 dreng over 12 aar, 1 pige over 12 aar
  til huuse Lars Sörensen, mand og hustru, 1 barn over 12 aar.

  Villy Sørensen, der har stor viden om Brande og Thyregod sogne, har sendt mig følgende teser:

  Hypotese 1:
  Lars Sørensen til huuse med kone og 1 barn over tolv år i 1762 er en inderste, ikke familie, senere flyttet til et andet sogn, dukker efter min viden ikke op i Brande Kirkebog.

  Hypotese 2:
  Lars Sørensen er far til Søren Larsen og den Las Askiær af Brande der er fadder i Thyregod Kirkebog 1739. (Ingen Lars set i Sønder Askjær, dog en Laurs Sørensen nævnt 1694, død før 1698) Og evt. far til Karen Larsdatter i Sønder Askjær. Barnet kunne være et barnebarn.

  Baggrund:
  næsten alle steder, hvor der står "til huuse" i skattemandtallet 1762-3 i Brande, er der tale om forældre på aftægt. Efter denne hypotese ville de være gamle og døde før 1774, hvor Kirkebogen begynder. Søren ville være den første søn. Ane Larsdatter må så, også som anden kone se at komme et andet sted fra.

  Søren blev gift med Ane LARSDATTER cirka 1760. Ane blev født i 1738; døde i jan. 1798 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 14 jan. 1798 i Brande Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 2. 9.  Ane LARSDATTER blev født i 1738; døde i jan. 1798 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 14 jan. 1798 i Brande Kirkegård, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 1 jul. 1787, Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  (Research):
  Brande Kirkebog starter først i 1774. Oplysningen om hendes fødeår (1738) er derfor baseret på folketællingen 1787 og oplysningen ved hendes død i januar 1798 om, at hun da er 59 år gammel. I "Brande Gårdhistorie", Hæfte 6 - del 2 står der ganske vist på side 83, at hun er født i 1729, men jeg tror ikke, det er korrekt.

  Jeg kan finde en 59 årig kvinde fra Nørre Askier begravet i 1798, så det er nok Ane Larsdatter, selvom jeg ikke kan læse inskriptionen. Alderen passer og det er korrekt, at hun var fra Nørre Askier. Oplysningen, om at hun døde i 1798, går igen i Brande Gårdhistorie, Hæfte 6 - del 2: Skerris, Langkær og Askær. Endelig fremgår det af folketællingen 1801, at Christen (hendes 2. ægtefælle) da er enkemand. Problemet er, at hun med et fødselsår i 1738 er for ung til at være mor til de to første børn Dorthe og Søren (hun er under 15). Jeg kan ikke løse problemet nu, men et skifte efter Ane vil formentlig kunne afklare sagens rette sammenhæng.

  Ane gifter sig efter fæster Søren Lassens død med Christen Jensen, der var næste fæster på Nørre Askier. Christen køber i 1803 Nørre Askier. Skødet er gengivet under Christen Jensen.

  Folketælling:

  1. Christen Jensen, 36, Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
  2. Ane Lassdatter, 49, Gift, Hustru,
  3. Ane Sørensdatter, 26, Ugift, Hendes Barn af 1. Ægteskab,
  4. Bertel Sørensen, 15, Ugift, Hendes Barn af 1. Ægteskab,
  5.  Søren Christensen, 11, Ugift, Søn,
  6. Ane Christensdatter, 9, Ugift, Datter,
  7. Maren Christensdatter, 6, Ugift, Datter,
  8. Inger Christensdatter, 4, Ugift, Datter,

  Børn:
  1. Lars SØRENSEN blev født i 1756 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 14 feb. 1832 i Heede, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Denmark; blev begravet den 19 feb. 1832 i Ejstrup Kirkegård, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Denmark.
  2. Ane SØRENSDATTER blev født cirka 1765 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 1 jun. 1843 i Hesselbjerge, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 7 jun. 1843 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. 4. Bertel SØRENSEN blev født cirka 1771 i Nørre Askjær, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 18 okt. 1832 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 28 okt. 1832 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

 3. 10.  Morten PEDERSENMorten PEDERSEN blev født cirka 1744 i Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Peder MADSEN og Anne MORTENSDATTER); døde i nov. 1810 i Kiersgaard, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 10 nov. 1810 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Uddannelse: Snedker
  • Navn: Morten Toustrup
  • Navn: Morten Tømmermand
  • Beskæftigelse: Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; Gårdbeboer og håndværker. Selvejerbonde.
  • Folketælling: 1 feb. 1787, Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark

  Notater:

  Min mest eftersøgte ane overhovedet.
  Det tog ca. 3 år at finde frem til, at Morten var fra Brande. Den 29. marts 2006 dumpede hele historien ned i min mailbox. Det er formentlig det foreløbige højdepunkt i min karriere som slægtsforsker.

  Morten kaldes skiftevis Morten Pedersen, Morten Tømmermand, Morten Toustrup og Morten Toustrup Pedersen. I flg. bogen "Snejbjerg Sogn" af Johan C. Sulkjær, bind 2 (side 53), køber han gården 'St. Toustrup' af Jens Ahle ca. 1785 og har den til ca. 1805. I 1806 køber Morten Pedersen dernæst 'Kjærsgaard' af Poul Hus (samme bog, side 71). Han boede der dog kun få år, idet han døde i 1810.

  Det viser sig af Mortens tinglyste Fripas fra Hastrup Gods, hvor han var stavnsbundet, at han allerede havde en uddannelse som Snedker, men at han ønskede at videreuddanne sig - og det skulle være i en købstad. Det endte med at blive i København.

  Der er en fejlæsning af Mortens erhverv i folketællingen for 1787. Indtaster tvivler på Herredsretsskriver, og det var en berettiget tvivl (ikke opklaret af mig selv), for der står i virkeligheden at han var Haandværker. Det passer også langt bedre med præstens inskription ved Mortens begravelse i Snejbjerg i 1810.

  Arne Feldborg:
  Jens Ahle, som Morten købte Toustrup af, havde været hosekræmmer. Niels Graversen (Christen?) Søndergaard, som han købte Kjærsgaard af, havde været hosekræmmer. En anden kendt hosekræmmer var Niels Kjærsgaard i Brande. Og der har måske været flere andre i hans omgangskreds."

  Hertil kan jeg jo føje, at ved datteren Sophie Mortensdatters dåb er Hosekræmmer Niels Langkjær fra Brande fadder. Jeg tror, der er meget hold i Arne Feldborgs teori om hosekræmmerne! Men det er ikke bevist.

  Og hvem var så Jens Ahle?
  Det fremgår af Agnete Laustsens artikel "En hosekræmmerslægt fra Hammerum Herred" (Personalhistorisk Tidsskrift 1984, side 97-108), at:

  "Jens Nielsen Ahle var gift med Karen Christensdatter Royen (ca. 1738 - 1810, død i Brande, begravet den 12. august under navnet Karen Alle (Brande, C449-2, kort 2 af 3, fol. 165)). Jens Nielsen Ahle var født 27. Juli 1730 på Store Alle i Vorgod - begravet i Brande 17. februar 1810 (Brande, C449-2, kort 2 af 3, fol. 164). Jens Ahle var hosekræmmer. Forpagter, senere ejer, af gården Toustrup i Snejbjerg Sogn. Jens Ahle var søn af Niels Pedersen Alle og hustru Kiersten Nielsdatter. De flyttede senere til Assing, hvor de har ejet kirken, som de købte af Md. Hedevig Haderup, enke efter pastor Lund i Skarrild. Begge forældre døde på Toustrup 1760. Ved folketællingen 1787 boede Jens Ahle og Karen i Over Kirkegård i Assing sogn. Det gik efterhånden tilbage for dem, og til sidst døde de i et lille hus ved Brande præstegårds have."

  Folktælling 1787 Assing
  Jens Nielsen Alle, 57 år, gift, mand, kirketjener
  Karen Christensdatter, 50 år, gift, kone

  Folketælling 1801 Brande Bÿe
  Jens Alle, 71, Gift, Mand, Huusmand, Ophold af Venner.
  Karen Christensdatter, 61, Gift, Hans Kone.

  ------
  Morten Pedersen som Fadder i henholdsvis Thyregod/Vester og Brande:

  09-03-1770 "No 836. Jens Christensen af Lindet fik en datter døbt Anne Maria. Fadderne vare Sr. Sejer paa Rørbeck, Sr. Joh. R. Bering i Hastrup Mølle, Morten Pedersen af Lindet, Madme. Paludin, Jomfr. Brockman af Præstegaarden."
  Mortens rolle: Han er barnets morbror.

  29-03-1773 Thyregod Vester "No. 883. Wester. Dom. Miseric. Peder Jensen Kreibergs Datter af Westerlund døbt, kaldet Anne Christine. Mette Christine Sørensdatter bar hende. Faddere: Peder Nielsen i Westerlund. Niels Møller Svend i Rørbech Mølle. Morten Pedersen tiendende paa Rørbech. Jens Christensens Hustrue i Lindet bar hende."

  19-06-1774 Vester Sogn "No 899. Dom III post Trin. Niels Christensens Datter i Skouhuuset Døbt, kaldet Anne. Mette Chirstine Sørensdatter paa Rørbech bar hende. Faddere vare: Peder Christensen i Vesterlund. Niels Møllersvend. Morten Pedersen tienende paa Rørbech. Peder Jensens hustru og Christen Nielsens datter Mette (Marie) Vesterlund"

  25-03-1776 Vester Sogn "No. 930. Wester. Dom. Miseric. Peder Jensen Kreibergs og Hustr. Anne Christensdatter i Westerlund deres Søn kaldet Jens. Jomfru Cathrine Sejer bar ham. Faddere vare: Jens Kreiberg fra Rønslunde, Christen Nielsen i Westerlund. Morten Pedersen Avlskarl paa Rørbech. Peder Jensens Hustrue i Westerlund. Christen Nielsens Datter Maren ibid."

  29-03-1778 Vester Sogn "No. 961. Wester. Die eod, Niels Hansen og Anne Kirstine Sørensdatter i Westerlund deres Datter, tilforn Dom. 5 post Epiph. hiemmedøbt kaldet Johanne Kirstine, confirmeret i hendes Daab. Jomfr. Ide Sophie Sejer paa Rørbech bar hende. Faddere vare: Peder Jensen i Westerlund. Stephan Madsen ibid. Morten Pedersen paa Rørbech, Jomfru Johanne Sejer paa Rørbech. Hans Jensens Hustru i Westerlund."

  07-11-1779 Vester Sogn. "No. 986. Wester. Festi omn. Sanct. loco Dom. 23. post Trin. Niels Christensen og Hustru Maren Pedersdatter i Skouhuuset deres Datter, forhen Hiemmedøbt kaldet Abelone, som skeede d. 7de Oct., confirmeret i hendes Daab. Peder Jensens Hustr. i Westerlund bar hende. Faddere vare: Peder Jensen. Peder Christensen ibid. Morten Pedersen tienende paa Rørbech. Abelone Nielsdatter ibid."

  28-05-1780 Vester Sogn "No. 992. Dom. 1. post Trin. Niels Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter af Westerlund deres Søn confirmeret i hans Daab, tilforn in case necessitatis døbt af Jordemoderen kaldet Hans. Jomfr. Johanne Sejer paa Rørbech frembar ham. Faddere vare Hans Jensen. Stephan Madsen, begge i Westerlund. Morten Pedersen tienende paa Rørbech. Peder Jensens Hust. Anne Christensd. tienende Christen Nielsen, begge af Westerlund."

  29-10-1780 Brande Sogn "23 p: Trinit: havde Poul Riisberg og Hustru, Mette Nilsdatter en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Søren Breinhoveds kone. Fadderne vare Søren Breinhoved, Morten Tømmermand, Lars Riisbergs kone Lars Riisbergs Pige."

  26-11-1780 Brande Sogn "27. p: Trinit: havde Jørgen Skræder i Lund og Hustru Karen Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Thomas storgaards kone i Eistrup. Faddere vare Peder Nedergaard i Lund, Morten Tømmermand, Jens Vævers kone, Jens Vævers Datter Zidsel"

  08-04-1781 Brande Sogn "Samme Dag havde og Nils Pedersen i store Sandfeld og Hustru Kiesten Troels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Troels Sandfelds Datter Anna. Faddere vare Peder Pedersen i Uhre, Morten Tømmermand, Peder Jørgensens kone, Nils Lille Sandfels Datter Anne Kierstine."

  10-04-1783 Brande Sogn "9. ds: 5 i Faste havde Peter Petersen i Uhre af sin hustru Anna Chrens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Nils store Sandfels kone. Fadderne vare Jens Petersen, Hendrik Petersens kone, Jens Petersens Datter, Peter Petersen Pundgaard, Morten Tømmermand, Morten Hesselbierre."

  20-11-1783 Brande Sogn "22. p T: havde Peter Petersen Brande af sin kone Mariane en Datter til Daaben kaldet Anna Katrine: baaret af Fiken Østergaard. Fadderne vare Truls Brande, Morten Tømmermand, Anna Østergaard, Mette Brande."

  07-03-1784 Brande Sogn "Anden Søndag i Faste havde Nils Lassen Borup af sin 1ste kone Karen en Datter til Daaben kaldet Marthe baaren af Maren i Præstegaarden,  Fadder var Jens Boel og Kone, Morten Tømmermand, Lars Nedergaard."

  Morten som forlover:
  Bertel Sørensen, Gift 18 jun 1808 Snejbjerg Sgn., Hammerum Hrd. 

  ------
  Arne Feldborg igen:
  "Allerede for en 2 - 3 år siden spurgte du mig om denne mand. På det tidspunkt kendte jeg egentlig ikke selv så meget til ham, og gav dig derfor et om ikke forkert - så ihvertfald mangelfuldt svar. Men jeg har sammen med Villy Sørensen, som sidder dernede i München et sted, været ude i nogle teorier, der godt nok ligger ret så langt ude, men som måske kunne interessere dig. I modsætning til tiden i Snejbjerg arbejder han åbenbart som tømrer i Brande, hvor han bor 'ved Kirken'. Ihvertfald står han ofte fadder under navnet Morten Tømmermand. Men tilsyneladende bare som en tjeneste til venner og bekendte. Iflg Villy Sørensen er der ikke noget, der tyder på, at han har familie blandt de folk, hvis børn han står fadder til."

  Her fik Arne og Villy dog ikke ret. Morten står nemlig fadder hos familiemedlemmer. Troels Jørgensen er Mortens svoger fra Store Sandfeld. Og Jens Hans Borup i Thyregodlund var gift med Mette Mortensdatter, der var søster til Mortens Mor Anne Mortensdatter.

  Ole Bech Knudsen:
  "Jeg har set lidt på Morten Pedersens ejendomshandler i Hammerum Herreds skøde- og panteprotokoller.Desværre er de først bevaret fra 1790, dog med et bevaret navneregister tilbage til 1772.

  Følgende steder (gengivet i min meget korte ekstrakt) har jeg truffet Morten Pedersen:

  1) 16. maj 1792 låner Morten Pedersen, boende i Toustrup, 150 rdl. af højædle og velbårne hr. capitaine de Linde til Møltrup.
  Sikkerhed med 1. prioritet i MPs "påboende og efter i hænde havende skøde ejende gård, Toustrup kaldet", med hartkorn 5 td. 4 skp. 3 fjk. 2 alb.
  Tinglæst 26. maj 1792.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1790-97, fol. 222a-223a. (B79, SP15).

  2) 9. juni 1795 skøde udstedt af Poul Pedersen Huus, nu boende i Laulund i Herning sogn, på 2 engskifter fra hans forhen påboende gård i Over Amtrup i Snejbjerg sogn, til velagte Morten Pedersen i Toustrup.
  Hartkorn 3 skp. 3 fjk. 1½ alb. Købesum 130 rdl.
  Tinglæst 13. juni 1795.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1790-97, fol. 588a. (B79, SP 15).

  3) 8. november 1798 skøde udstedt af Christen Olesen af Neder Amtrup, på
  VIIIde parcel af hans påboende gård, til velagte Morten Toustrup i Toustrup.
  Hartkorn 1 fjk. 2 3/8 alb. Købesum 36 rdl.
  Tinglæst 29. juni 1799.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 100b-101a. (B79, SP 16).

  4) 26. juni 1806 skøde udstedt af Poul Pedersen Huus i Neder Amtrup, på den ham tilhørende gård, Kiersgaard kaldet, i Snejbjerg sogn, til velagte Morten Pedersen fra Toustrup.
  Poul Pedersen Huus har tidligere købt gården af Knud Mikkelsen.
  Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 2.000 rdl.
  Tinglæst 21. februar 1807.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 654b. (B79, SP 16).

  5) 28. juni 1806 skøde udstedt af Morten Pedersen, nu boende i Kiersgaard,
  på hans tilhørende gård, Toustrup kaldet, til velædle hr. Johannes Nyeboe fra Lindtorp.
  Desuden engstykker og parceller købt under nr. 2 og 3.
  Hartkorn i alt 6 td. 1 skp. 2 7/8 alb. Købesum 2.600 rdl.
  Gården ansat i Brandkassen for 730 rdl.
  Tinglæst 12. juli 1806.
  Retsanmærkning: Adkomst findes ikke til det solgte. [ !! ]
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 618b-619a. (B79, SP 16).

  6) 24. maj 1808 skøde udstedt af Caspar Møller til Højris, landvæsenskommissær i Ringkøbing Amt, herredsfoged og -skriver over Hammerum Herred, til selvejer Morten Pedersen på Kiersgaard, på hans (MPs) gårds konge og kirke korn- og kvægtiender, tillige med ret og anpart i Snejbjerg Kirke, følgelig mod at deltage i kirkens vedligeholdelse og afgifter.
  Købesum 340 rdl. Alt efter vilkår af 18. august 1807, etc.
  Tinglæst 25. juni 1808.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1807-09, fol. 164a. (B79, SP 17).

  7) 26. maj 1818 skøde udstedt af Anne Jensdatter, enke efter afdøde selvejergårdmand Morten Pedersen, på hendes ejende og påboende gård, Kiersgaard kaldet, til hendes søn Peder Mortensen Toustrup.
  Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 1.200 rbd. navne værdi.
  Peder Mortensen har desuden ved aftægtskontrakt af dags dato sikret sin moder husværelse og underholdning mv. i hendes levetid.
  Tinglæst 30. maj 1818.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1813-18, fol. 568a-b. (B79, SP19).

  Vi får altså ikke nogen præcis oplysning om Morten Pedersens køb af Toustrup, som han i følge Johan C. Sulkjær: Snejbjerg Sogn. II. 1927. s.53, var ejer af i 1787. (Må være udledt af folketællingen).
  Jens Ahle ejede Toustrup til 1785. (Kilde ??).

  Morten Pedersen har tilsyneladende ikke fået tinglæst sit skøde, som heller ikke nævnes i det ovennævnte navneregister til skøde- og panteprotokollerne fra 1772.

  Der findes ikke noget skifte efter Morten Pedersen 1810 i Hammerum Herreds skifteprotokol, så enken Anne Jensdatter har formodentlig siddet i uskiftet bo.

  Mvh.
  Ole Bech Knudsen"

  Den 29. marts 2006 kl. 17:18:
  Det store øjeblik, hvor der dumpede en mail ind fra Christian Tirsgaard, der arbejder på Give Egnens Museum, der også huser lokalarkiver for Thyregod og Give:

  Kilde: Ejnar Bjerre Jørgensen - "Matr. nr. 6 Sejrup, Østergård.

  Man hører første gang om Østergård d. 3. febr. 1649, da Marie Below på Hastrup pantsatte gården sammen med 2 andre, fæsteren hed Niels Thomsen. Et par år efter, da Marie Below solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, kaldes fæsteren Jens Thomsen, måske har 2 brødre fæstet gården, begge navne bruges også senere, men ikke samtidigt. I Hastrups jordebog fra 1661 står der igen Jens Thomsen, gårdens hartkorn var 5 tdr. 2 skp. 2 fkr., og den årlige landgilde opgives til 1 td. rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Gården hørte under Hastrup i de 150 år, den kan følges som fæstegård, og der er ingen vanskelighed i at følge den fra 1649 til nu.

  I matriklen fra 1662-64 er det igen Niels Thomsen, der står som fæster. Htk. var ændret til 5 tdr. 3 skp. 2 alb., og der skulle ydes 1 rd. gæsteri. Der kunne sås 1½ td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. I matriklen er der indføjet navne på 2 nye fæstere efter Niels Thomsen, nemlig Anders Andersen og Peder Andersen, der kunne være brødre. Kirkebogen giver ingen oplysninger om dem, den begyndte først i 1713. Anders Andersen er nok den samme som Anders Tornvig, der er nævnt i Hans Kaases pantebrev af 3. apr. 1672 til forvalter Peder Hansen på Palsgård. Som navnet viser må han være hentet udefra, men Hastrup havde fæstere vidt omkring. Ejerlavet kaldes Øster Sejrup, da Vester Sejrup stadig brugtes om Dørken.

  Jørgen Grubbe Kaas må have haft part i gården, da den også nævnes i et af hans pantebreve. I 1683, da den ny matrikel blev forberedt, var Anders Andersen stadig fæster. Hartkornet blev omvurderet til 3 tdr. 6 skp. 1 alb. 1 penning. Jorden kaldes skarp, der avledes 6 læs mosefoder, og der var græsning til 2 høveder. I den endelige matrikel, der blev færdig i 1688 blev hartkornet fastsat til 4 tdr., der var det største htk. i Sejrup. Anders Andersen står i matriklen, men i en skatteliste fra 1687 er Christen Pedersen fæster, han er nok den rigtige. Han opgav sin besætning til 1 fole under 3 år. Der var en Christen Pedersen mere i Sejrup, men han brugte tilnavnet Naldal.

  Da amtmand Knud Gedde havde købt Hastrup på auktion i 1697, udstedte han et pantebrev, dateret 18. marts 1697, og der står Anders Thornvig og Christen Nielsen som fæstere på Østergård. Det må være forældede navne, for en jordebog fra samme år havde stadig Christen Pedersen, men Chr. Nielsen har altså været fæster sammen med A. Tornvig. På en af de andre gårde var der en Lille Christen Nielsen.

  Omkring 1700 var der en fæster, der hed Rasmus Sørensen, men han var der kun i få år. I 1705 eller måske et par år før kom Peder Jensen, også kaldt Peder Skærhoved, og han var en kendt mand. Han har nok været født omkring 1650, da han kort efter 1687 blev birkedommer ved Hastrup birk. Den stilling beholdt han, efter at han blev fæster på Østergård. Han optrådte også som stokkemand ved herredstinget i Givskud og som vidne ved handler og andre forretninger. Hans medarbejder ved birket birkeskriveren Christen Graversen var også blevet gårdfæster i Sejrup, så hele retsvæsenet var samlet der.

  Peder Jensen var gift med Karen Madsdatter, der var født i 1660, hun var muligvis fra Sejrup, siden præsten vidste så god besked med hendes alder. Da Peder Jensen døde i 1722 og blev begravet d. 2. april, står der ikke noget om hans alder, og ikke en gang hans navn er nævnt, det skal findes i andre kilder. Der er nok ingen tvivl om, at han var søn af Jens Nielsen, der var fæster i Skærhoved, Give sogn, i sidste halvdel af 1600-årene.
  Karen Madsdatter overtog fæstet, og hun stod som fæster til 1733, så blev det overtaget af hendes søn Mads Pedersen, kaldt Mads Østergaard, der var født i 1701. Antagelig er han samme år blevet gift med Maren Lassdatter fra Ejstrup, hvor der ikke findes kirkebøger fra den tid, men hun var helt sikkert datter af gårdfæster Lass Andersen i Hedegård. De fik 10 børn, men i 1751 døde Maren Lassdatter, da hun fik det sidste, hun blev begravet d. 16. dec. 41½ år gl.

  Mads Pedersen blev straks efter gift med enke Anne Mortensdatter, der var født i Hesselbjerge i 1707, datter af Sidsel og Morten Christensen. Hun havde været gift med Peder Madsen i Brande, der var død omkring 1750, og med til Sejrup havde hun en lille søn Morten på 4 år, han blev derved stavnsbundet under Hastrup. Da han blev voksen, blev han uddannet som snedker og ønskede at videreuddanne sig i en købstad. Han søgte derfor fripas fra Hastrup og fik det også bevilget af Anders Bagger. Ordlyden er bevaret, fordi Morten Pedersen for en sikkerheds skyld lod det tinglyse. Han boede senere hos sin svoger Troels Jørgensen i Store Sandfeld, men blev så gårdfæster i Ejstrup. Anne Mortensdatters søster Mette var gift med Jens Hansen Borup i Thyregodlund, Thyregod-slægtens stamfar. Hendes datter Zidsel var gift med Jens Christensen, Haurballegård i Lindet, og den anden datter Mette var gift med Troels Jørgensen.

  Peder Jensens enke Karen Madsdatter døde i 1739 og blev begravet d. 15. marts. Mads Pedersen havde en søn Peder, der var født i 1734 og døbt d. 26. apr. Han blev gift med Lene Mathiasdatter fra Dørken d. 11. okt. 1761, hun var født i 1743 og døbt d. 30. juni, datter af Mathias Frandsen. Peder Madsen blev fæster sammen med faderen i 1761. Mads Pedersens datter Anne døde hos familien i Hedegård i 1762, i kirkebogen er hun indført som Peder Madsens datter, men det var hans søster. En anden søster var død året før, deres alder i kirkebogen passer ikke. Anne Mortensdatter døde i 1770 og blev begravet d. 12. dec. Mads Pedersen døde i 1772 og blev begravet d. 25. okt. Der boede en husmand Peder Madsen i Sejrup fra ca. 1762, det ser ud til, at han havde nogle agre fra Søndergård, han må ikke forveksles med manden på Østergård, men det ser ud til, at han er rejst før 1770.

  Østergård måtte afgive 4 skp. htk. til de andre gårde, da de blev gjort lige store efter 1760, fra den tid havde den 3 tdr. 4 skp. htk. som de andre. Lene eller Malene Mathiasdatter døde i 1773 og blev begravet d. 31. jan. 29½ år gl. D. 19. marts 1773 blev Peder Madsen trolovet med Kirsten Pedersdatter Fuglsang, der tjente i Hastrup mølle ved Johan Raun Bering. Hun var født i Kokborg i 1729 og døbt d. 11. dec., datter af Peder Pedersen Hole den yngre. Inden vielsen døde Peder Madsen og blev begravet d. 26. maj 1773, som før nævnt var der ualmindelig mange dødsfald det år. Trolovelsen var retsgyldig, og Kirsten blev på gården, det blev senere hendes søn Peder, som hun havde før trolovelsen, der kom til at overtage gården.

  D. 30. juni 1773 blev Kirsten trolovet med Peder Sørensen, født i 1744, døbt d. 22. nov., søn af Søren Pedersen i Ålbæk. De blev gift d. 24. okt. 1773. Peder Sørensen overtog fæstet af Østergård. De 4 andre gårde i Sejrup gjorde halv hoveri og betalte 3 rd. 2 mk. i landgilde. Ved Østergård nævnes ægt og arbejde, men landgilden var 6 rd. Under Anders Baggers tid på Hastrup blev landgilden for alle 5 gårde sat op til 7 rd. 2 mk. Indfæstningen eller stedsmål var 32 rd., når der kom en ny fæster.
  I 1792 fik Sejrup sin jord udskiftet, alle gårdene var lige i hartkorn, men det betød ikke, at de var lige store i areal. Jorden blev vurderet i alle fald eller åse i en skala fra 1 til 24, hvis en gård fik for lidt i ager og eng, fik den et større areal i hede og krat. Vurderingen blev foretaget af udenbys, upartiske bønder, opmålingen blev foretaget af Hans Christensen, Fløjstrup, og for selve udskiftningen stod stiftslandinspektør Haar fra Århus.

  Udskiftningen blev tilendebragt, men dokumenterne blev væk, muligvis på Hastrup, og det var meningen, at der skulle ske en ny udskiftning. Alle bønderne i Sejrup, også den ene selvejer, skrev under på en erklæring, hvor de frabad sig en ændring, da de var tilfredse med de lodder, de havde fået tildelt. Erklæringen blev tinglyst og taget til følge i 1796.
  Østergård fik sin lod fra byen mod øst og sydøst til Ø. Nykirke skel. Ved matrikuleringen, der blev afsluttet d. 1. jan. 1844, fik gården matr. nr. 6. Den første parcel, der blev frasolgt, fik selvstændigt matr. nr. 12.

  D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Schoutrup på Hastrup til fæster Peder Sørensen på hans iboende fæstegård i Sejrup med htk. 3 tdr. 4 skp., som den nu var udskiftet af fællesskabet. Købesum 370 rd. Samme dag udstedte Peder Sørensen en obligation på 298 rd. til justitsråd de Thygeson på Mattrup. Der gik 27 år, inden skødet blev tinglæst.

  D. 26. apr. 1800, skøde fra Peder Sørensen til Peder Pedersen, som han kalder sin søn, på sin ejendomsgård i Sejrup, købesum 298 rd. Det blev påtalt, at det tidligere skøde endnu ikke var tinglæst. Peder Pedersen var født på anneksgården i Vester i 1759 og døbt d. 11. maj., søn af Kirsten Pedersdatter, men blev altså betragtet som søn af Peder Sørensen. Han blev d. 20. sept. 1788 trolovet med Maren, der var født i 1764, døbt d. 22. juli, datter af Christen Vorgod Iversen, Vestergård i Thyregod. De blev gift d. 9. nov., og i en del år var de fæstere på den gård i Thyregod by, der senere gik under navnet "Ths. Grynderups Gaard" efter en velstående mand, der ejede den. D. 25. juni 1806 lånte Peder Pedersen 75 rd. af farver Christian Brandt i Horsens. Da var hans eget skøde ikke tinglæst endnu. Han havde d. 13. juni 1803 købt gårdens tiender af nævnte Thomas Grynderup, der havde købt hele Thyregod sogns tiender af Jens Schoutrup. Peder Pedersen måtte betale 200 rd. for sine tiender. Peder Sørensen døde som aftægtsmand i 1808 og blev begravet d. 7. febr. Kirsten Pedersdatter døde i 1813 og blev begravet d. 26. aug.

  Peder Pedersen døde d. 21. marts 1819, og Maren Christensdatter overtog gården ved skiftet. D. 3. maj 1823 fik hun bevilling fra rentekammeret til at udstykke gården. D. 6. juli 1825 solgte hun parcel nr. 2 til sin søn Peder Pedersen med htk. 1 td. Købesum 50 rbd. sedler. Der var endda bygninger på parcellen, der blev til matr. nr. 12 Sejrup. Der manglede attest fra skifteretten, så man kunne se, at hun havde ret til at sælge parcellen.

  D. 11. juli 1825, skøde fra Maren Christensdatter til søn Johan Pedersen på hovedparcellen med htk. 2 tdr. 4 skp. Købesum 175 rbd. sedler. Aftægtskontrakt blev oprettet samtidigt. Begge skøder blev skrevet med hendes lavværge pastor Rahbeks samtykke, og Anders Nielsen Kartborg skrev dem, og Marens bror Morten Christensen i Kokborghuse var vidne. Johan Pedersen var født i 1793 og døbt d. 22. sept., han var gift med Ane Marie, født i 1802 og døbt d. 29. aug., datter af Thomas Laursen og Ane Nielsdatter på Anesminde. De blev gift d. 15. jan. 1822.

  D. 9. juli 1823 kvitterede Johan Pedersen for arv 205 rbd., der var tilfaldet hans kone efter hendes forældre og hendes morfar Niels Pedersen på Anesminde. Aftægtskone Maren Christensdatter døde d. 25. maj 1831, 67 år gl. Ane Marie Thomasdatter døde d. 24. sept. 1845, men først d. 23. juli 1853 var der skifte efter hende. Johan Pedersen blev i 1853 gift med Mette Marie Pedersdatter fra Lønå. Hans umyndige børn Marius Christian og Laurs Ingo fik hver tillagt 300 rbd. i arv, og deres morbror Niels Peter Thomsen i Hornborg blev beskikket som værge for dem.

  D. 23. dec. 1853 skødede Johan Pedersen hovedparcellen matr. nr. 6a til sin søn Peder Johansen, htk. 2 tdr. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 1200 rbd. D. 5. jan. 1854 lånte Peder Johansen 600 rbd. i overformynderiet. Johan Pedersen havde frataget parcel matr. nr. 6b, og der byggede han.

  Peder Johansen var født d. 2. marts 1826, og d. 18. sept. 1852 var han blevet gift med Ane Marie, født d. 13. febr. 1828 og datter af gmd. Jens Peter Thomsen i Lindet. Der var 9 børn i ægteskabet: Jens Peter, født d. 6. febr. 1853. Johan, født d. 23. febr. 1857. Cæcilius, født d. 21. marts 1859. Thomas Peder, født d. 31. dec. 1866. Marie Kirstine, født d. 25. febr. 1861. Thomasine, født d. 19. jan. 1863. Petrea Marie, født d. 12. maj 1864. Ane Marie, født d. 13. aug. 1869. Mette Marie, født d. 13. jan. 1872. Ane Marie Jensen døde d. 1. nov. 1876. Derefter klarede Peder Johansen sig med sønnen Cæcilius og en pige, men de yngste børn var også hjemme.

  D. 30. aug. 1889, skøde fra Peder Johansen til søn Thomas Peder Pedersen, der i 1892 blev gift med Anne Jensen, født d. 28. juni 1866 i Grædstrup, Ring sogn. Foruden deres egne børn havde de plejesønnen Jens Jensen Veng, der blev udlært som snedker. Deres eneste søn Peder Johannes Pedersen, der var født d. 5. sept. 1904, døde som ung.
  D. 17. apr. 1929, skøde fra Thomas Peder Pedersen til svigersøn Hans Larsen Hansen, gift med Kathrine Marie Pedersen, født d. 20. jan. 1899. Den næste ejer var deres svigersøn Henning Andersen.
  1993: ejer Søren B. Holm, Kollemortenvej 63, Sejrup.
  *******

  Fripas fra Hastrup

  Anno 1772, dend 27de November (Fredag), blev følgende Documenter læst og lyder saaledes:
  No. 20, C 7tinus, 24 skl. '96 Jeg Anders Bagger til Hastrup kiendes og herved vitterliggør, at Nærværende Morten Pedersen, føed i Brande og med sin Moder inkommen paa mit Gods, da hun intraadte i andet Ægteskab med min Bonde Mads Pedersen i Sejrup, og hvor han derefter har været til Ophold udi 9de Aar og der gaaet til Skole og Confirmation og saaledes bleven mit Gods tilhørende, af mig har været sit frie Pas begierende, da han agter at søge sin Lykke og Brød paa Andre Steder, og for at perfectionere sig viidere udi det allerede lærte Snedker Haandværk, saa har jeg ikke villet nægte ham samme, uden min og Arvingers eller Efterkommende Hastrup Gods Eieres Tiltale og Pretention i nogen Maade, maae opholde sig, bygge og boe udi Hans Kongelige Maistæts Riiger og Lande, hvor Gud og Lykken vil unde ham Brød.

  Og som her har Opført sig ærlig og skikkelig, saa vil jeg have hannom til alle Forekommende paa bæste recommenderet og i sær til hans Siæle Sørger velærværdige og Høiædle Hr. Paludin i Thyregod Præstegaard, at hand herpaa trogivet paa Forlangende vil meddele ham Skudsmaal hands Saligheds Sag bekræffende.

  I øvrigt maae hand dette sit frie Pas til Tinge lade læse og protocollere, hvor nødig skulle eragtes, uden nogen Kald eller Varsel derom til mig at give.

  Dets til Bekræftelse under min Haand og Siegl.
  Datum Hastrup dend 13de April 1771
  A. Bagger.

  Note:
  Mads Pedersen kaldet Mads Østergaard var født i 1701, hans moder hed Karen Madsdatter, og hans fader var muligvis Peder Jensen (Birkedommer). Han var først gift med Maren Lassdatter (1710 '96 1751), hans anden kone, Morten Pedersens moder hed Anne Mortensdatter, hun var datter af Morten Christensen den ældre i Hesselbjerge, hun havde først været gift med Peder Madsen i Brande. Hun var søster til Jens Hansen Borups kone Mette Mortensdatter. Der er noget der tyder på, at hun var svigermor til Jens Christensen i Lindet og Troels Jørgensen den ældre i St. Sandfeld. Anne Mortensdatter døde i 1770, og Mads Østergaard døde i 1772."

  Alt det der ikke er grund til at andre atter prøver at lede efter:
  1. Skifte efter Morten Pedersen. Anne Jensdatter har formentlig siddet i uskiftet bo, og det er så årsagen til, at hverken Ole Bech Knudsen eller jeg har kunnet finde et skifte.
  2. Morten indtegnet i Tømmerlaugets Laugsprototoller i København.
  3. Morten som Snedkerlærlig i København i Svendenes regnskabsbøger
  4. Skifter efter Mortens forældre. Hastrup Gods indeholder alene et "General Hoveri-Reglement"

  Folketælling:

  1. Morten Pedersen, 43, gift, hosbonde, gaardbeboer og Haandværker
  2. Anne Jensdatter, 29, gift, madmoder,
  3. Anne Mortensdatter, 3, datter,
  4. Marie Sophie Mortensdatter !!, 1, datter,
  5. Peder Troelsen, 20, tienestefolk,
  6. Kirsten Jensdatter, 26, tienestefolk,
  7. Mette Andersdatter, 13, tienestefolk,
  8. Maren Andersdatter, 94, enke, - !!, inderst, nyder almisse
  9. Maren Pedersdatter, 40, hendes datter !!, ekstraskatfattig og tigger.

  Folketælling:

  1. Morten Pedersen, 56, Gift, Huusbonde, Gaardbeboer, selveyer og bonde,
  2. Anna Jensdatter, 44, Gift, Hans kone,
  3. Anna Mortensdatter, 16, Ugift, Deres datter,
  4. Peder Mortensen, 12, Ugift, Deres søn,
  5. Jens Mortensen, 6, Ugift, Deres søn,
  6. Christen Andersen, 30, Ugift, Tienestekarl,
  7. Birthe Pedersdatter, 24, Ugift, Tienestepige,
  8. Karen Nielsdatter, 29, Ugift, Til leye boende, Væverske,

  Morten blev gift med Anne JENSDATTER den 18 apr. 1784 i Brande Kirke, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. Anne (datter af Jens PEDERSEN ARREVAD og Sophie ENEVOLDSDATTER) blev født cirka 1755 i Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 4 jun. 1838 i Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 10 jun. 1838 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 4. 11.  Anne JENSDATTERAnne JENSDATTER blev født cirka 1755 i Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (datter af Jens PEDERSEN ARREVAD og Sophie ENEVOLDSDATTER); døde den 4 jun. 1838 i Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 10 jun. 1838 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Navn: Anne Østergaard
  • Beskæftigelse: Ender som almisselem i fattighuset
  • Folketælling: 1 feb. 1787, Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark

  Notater:

  En yndlingsane!
  Ane Jensdatter (Østergaard) er datter af Jens Pedersen og Sophie Enevoldsdatter. Jeg udleder hendes fødselsår af oplysningerne ved hendes død i 1838, hvor hun angives at være 83 år og født i Brande.

  Anne er min tip-3-oldemor og en af min absolutte yndlingsaner. Sådan går det vist for de fleste slægtsforskere, at der er nogle aner, man får et nærmere forhold til end andre. Måske er det fordi, hun ender sit liv så trist?

  Ved hendes død i 1838 skriver præsten i Snejbjerg sogn om hende: "Almisselem i Fattighuset. Enke efter Gaardmand Morten Pedersen Kiergaard, født i Brande. 83 Aar." Af folketællingen 1834 for Snejbjerg Sogn fremgår det da også, at hun som 79-årig Enke og Fattiglem bor i fattighuset i Snejbjerg. Hendes mand Morten døde som gårdmand i 1810; så i årene efter hans død, har hun været ude for en social deroute, eftersom han var selvejerbonde og herredsretsskriver. Familien har været lidt bedre stillet end de fleste. En forklaring er muligvis at finde i det følgende:

  Af bogen "Snejbjerg Sogn" af Johan C. Sulkjær, bind 2, side 71 fremgår det, at Anne Jensdatter og sønnen Peder Mortensen bliver på Kjærgaard efter Morten Pedersens død. Og så står der videre: "Den 4. August 1815 da Enkekonen Anna Jensdatter var gaaet til Albæk for at besøge sine Slægtninge og Sønnen Morten Pedersen arbejdede i Engen østligst i Marken, brændte Gaarden aldeles. Ilden opstod efter Bagning. Der strømmede folk til fra Snejbjerg og Herning, men da Brandfogeden, Jens Pedersen i Nørgaard, som havde været ude at stakke Hø i sin Eng S.V. for O Amtrup, endelig kom til Stede, var alt forbi og Husene faldne." Branden kan være en stærkt medvirkende årsag til, at hun ender på fattiggården. Hendes væsentligste aktiv er jo brændt!

  "Fattigvæsenet havde førsteret til det, en afdød forsørget efterlod sig. Al ydet fattighjælp skulle være refunderet, inden der evt. blev noget til arvingerne eller til de kreditorer, der måtte melde sig. Familien var næsten altid lige så fattig, som den afdøde havde været; men havde den evne og vilje til at godtgøre fattigvæsenet måske mange års understøttelse, så ophørte sognekommissionens krav på at kunne disponere over boet."

  "Der var ikke noget, der hed at hensidde i uskiftet bo, hvis ægtefællen havde været fattiglem. Hans eller hendes personlige ejendele, og det ville i reglen sige deres tøj, blev stillet til auktion næsten samtidig med begravelsen."

  De to citater herover stammer fra side 123 i en fremragende bog om offentlig forsorg på landet i første halvdel af 1800-tallet. Bogen hedder "Forsørget og forfulgt", og er skrevet af Anna Rasmussen. Enhver med interesse for slægtshistorie og fattiges forhold bør læse denne bog.

  Det gik Anne Jensdatters ejendele præcis som Anna Rasmussen beskriver det: De blev solgt på auktion! Anne var dog forlængst lagt i graven, da auktionen blev afholdt den 1. juli 1838 i Snejbjerg.

  Kilde: LK 692 –  420/1:

  År 1838 d. 1. juli holdtes efter forud holdt bekendtgørelse aktion ved Snejbjerg Kirke over afdøde Almisselem Anna Jensdatter Kjærsgaards efterladenskaber. Konditionen Fol. 8 b. lagde til Grund og Påstand.

  1.      1 Rødstribet Olmerdugsdyne: 5 Rd 0 M 6 Sk - Thue Ørskov (Thue Larsen)
  2.      1 Do.: 2 Rd 2 M 4 Sk. - Fattighuset
  3.      1 Hovedpude: 1 Rd 3 M 8 Sk - Peder Christensen Krogstrup
  4.      1 Do 3 M 6 Sk. - Do (altså til Peder Christensen Krogstrup)
  5.      1 Lagen: 5 M - Thue Ørskov
  6.      1 Skjørt: 2 M 10 Sk - Fattighuset
  7.      1 Trøje 1 M - Do (altså til Fattighuset)
  8.      1 Underklokke: 3 Sk - Ole Skytte, betalt
  9.      2 Tørklæder: 3 - Hans Christian Dalsgaard (Laugesen), betalt
  10.      1 Særk: 4 M 7 Sk - Niels Jespersen, betalt
  11.      1 Par strømper: 7 Sk - Christen Salling, betalt
  12.      1 Par tøfler: 7 Sk - Christen Jeppesen, betalt
  13.      1 Treblokke: 2 M 12 Sk - Jens Meldgaard Snejbjerg Bye, betalt
  14.      1 Silhert og et par gl. huer: 2 Sk - Niels Jespersen, betalt
  15.      1 _lankar: 12 Sk - Kromanden ___
  16.      1 Kurv med Ragelse: 3 Sk - Niels Chr. Smedegaard (Sørensen), betalt   
  17.      1 Par Kryster: 3 Sk - Niels Jespersen, betalt
  18.      1 Par strømpeblokke 1 Sk - Hans Christian Dalsgaard, betalt
  19.      1 Spinderokke: 8 Sk - Christen Salling, betalt
  20.      1 Stol: 1M 3 Sk - Ole Nielsen, betalt
  21.      1 H___ gryde: 9 Sk - Fattighuset
  22.      1 Schartol 6 Rd - Jens Christian Amtrup, betalt
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ialt 19 Rd. 2 Sk. 
  3 Rd. 1 M. 3 Sk. til Fattighuset = 15 Rd. 4 M. 1 Sk.

  Herefter nr. 2 overladt til Peder Christensen
  Skindahl, nr. 6 og 7 opbevares for S. Anerelsen. nr. 15 overlades Maren Thomasdatter, og nr. 21 Karen
  Nørgaard.  Hermed slutted Autionen.

  E.C Krarup, Agger,  S. Mikkelsen, Mads Nielsen, ___, C. Søren ___

  Underskriverne er fattigkommissionen med præsten og degnen som de første.

  Trebloke = Træsko
  Silhert = Sjal er det bedste bud
  Kryster = Muffediser
  Underklokke = Underkjole af uld
  Strømpeblokke = Skabelon, som man trak de strikkede strømper over, for at få dem i facon.

  Inden det kom så vidt:
  Anne Jensdatter Kjærgaard, 72 Aar, Svagelig indtinget hos Ole Albek (hendes svigersøn gift med Anne Mortensdatter), som skal have 1 Rbd i husleje fra Maidag til Nytaarsdag 1837, og faar 1 Rbd som han skal anvende til Klæder for hende og aflægge Regnskab for.

  Desuden er der i højre rubrik anført sognets tildeling af fattighjælp til Anne i naturalier:
  1 Tønde og 4 Skæpper Rug (Rummål 208,3 liter)
  1 Tønde Byg (Rummål 139,1 liter = 100 kg)
  8 Pund Smør
  2 Rbd. i Ktpenge sum (mit bedste bud).

  At hun var "indtinget" betyder, at hun blev huset mod betaling.

  Fra Sulkærs bog om Snejbjerg:
  Ole S. Albæk fortæller, at gl. Ole Albæk i 1811 kunde have betalt Gaarden ud ved at sælge 2 Ovnere; men han fik det ikke gjort og gik saa fra Gaarden under Pengekrisen. 1819 kom han til Bassumgaard, som Pastor Øllegaard ejede, (vistnok som Bestyrer) han var 1834 Fæstehusmand i Refslund, senere paa Voldsgaard Mark, der hvor nu Søren Kr. Jensen bor. P. C. Jensen erindrede ham som gammel Mand; han havde en Bøsse med Flintlaas. Ole Albæk døde 1860.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Men hvorfor går det sådan? når vi samtidig fra Skøde og Panteprotokollerne ved at der indgåes aftægtskonrakt mellem Anne og sønnen Peder Mortensen?

  26. maj 1818 skøde udstedt af Anne Jensdatter, enke efter afdøde selvejergårdmand Morten Pedersen, på hendes ejende og påboende gård, Kiersgaard kaldet, til hendes søn Peder Mortensen Toustrup.
  Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 1.200 rbd. navne værdi.
  Peder Mortensen har desuden ved aftægtskontrakt af dags dato sikret sin moder husværelse og underholdning mv. i hendes levetid.

  Tinglæst 30. maj 1818.
  Kilde: Hamm. hrd., S&P 1813-18, fol. 568a-b. (B79, SP19). Det fulde skøde på Kiergaard i Snejbjerg fra Anne til sønnen Peder Mortensen kan læses under Peder Mortensen.

  Forklaringen er formentlig, at en aftægtskontakt er en byrde på ejendommen, og ikke på ejendommens ejer. Det der tinglyses er byrder på en ejendom, man tinglyser ikke byrder mellem to personer. Dvs. at når ejendommen brændte, så var grundlaget for aftægtskontrakten væk. Derfor bliver hun først indtinget, og derfor ender hun senere på fattiggården. Det er en social deroute af dimensioner, alt sammen pga. brødbagning.

  Folketælling:

  1. Morten Pedersen, 43, gift, hosbonde, gaardbeboer og Haandværker
  2. Anne Jensdatter, 29, gift, madmoder,
  3. Anne Mortensdatter, 3, datter,
  4. Marie Sophie Mortensdatter !!, 1, datter,
  5. Peder Troelsen, 20, tienestefolk,
  6. Kirsten Jensdatter, 26, tienestefolk,
  7. Mette Andersdatter, 13, tienestefolk,
  8. Maren Andersdatter, 94, enke, - !!, inderst, nyder almisse
  9. Maren Pedersdatter, 40, hendes datter !!, ekstraskatfattig og tigger.

  Folketælling:

  1. Morten Pedersen, 56, Gift, Huusbonde, Gaardbeboer, selveyer og bonde,
  2. Anna Jensdatter, 44, Gift, Hans kone,
  3. Anna Mortensdatter, 16, Ugift, Deres datter,
  4. Peder Mortensen, 12, Ugift, Deres søn,
  5. Jens Mortensen, 6, Ugift, Deres søn,
  6. Christen Andersen, 30, Ugift, Tienestekarl,
  7. Birthe Pedersdatter, 24, Ugift, Tienestepige,
  8. Karen Nielsdatter, 29, Ugift, Til leye boende, Væverske,

  Børn:
  1. Anne MORTENSDATTER blev født i feb. 1785 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 15 feb. 1785 i Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde efter 15 apr. 1861.
  2. 5. Marie Sophie MORTENSDATTER blev født i sep. 1786 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 18 sep. 1786 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 26 apr. 1854 i Hindskov, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 2 maj 1854 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. Peder MORTENSEN blev født i nov. 1788 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 7 nov. 1788 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 12 maj 1854 i Snejbjerg By, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 21 maj 1854 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.
  4. Mette Johanne MORTENSDATTER blev født den 4 jan. 1791 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 4 jan. 1791 i Hjemmet; døde den 4 jan. 1791 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 9 jan. 1791 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.
  5. Niels Langkjær MORTENSEN blev født i nov. 1792 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 3 dec. 1792 i Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 27 dec. 1792 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet i dec. 1792 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.
  6. Jens MORTENSEN blev født i feb. 1794 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev døbt den 9 feb. 1794 i Snejbjerg Kirke, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 25 aug. 1826 i Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; blev begravet den 30 aug. 1826 i Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.
  7. MORTENSDATTER blev født den 25 dec. 1799 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 25 dec. 1799 i St. Toustrup, Snejbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark.

 5. 12.  Ole IVERSEN blev født i jun. 1759 i Søndergaard i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 2 jul. 1759 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Iver OLUFSEN og Kirsten NIELSDATTER); døde den 4 jan. 1840 i Søndergaard i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 12 jan. 1840 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Navn: Olle Iversen
  • Beskæftigelse: Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; Gårdmand og Træsmed
  • Konfirmation: 6 apr. 1777, Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 jul. 1787, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Olle Iversen
  "Ole Iversen blev døbt Olov, senere også kaldet Olle Iversen, er født 1759 i Søndergaard, Dørken i Thyregod Sogn, og han døde samme sted den 4. januar 1840 som aftægtsmand og blev begravet den 12. Januar.

  Han blev døbt den 2. Juli 1759 i Thyregod Kirke og faddere var Jens Bakman af Ullerup, Svend Sørensen af Dørken, Jens Knudsen af Kokborg, Christen Olesens Kone af Dørken, Hans Rasmussens Datter, Dørken, og Jens Bakmans Kone af Ullerup, som var gudmoder.

  Ole Iversen blev gift den 9. November 1783 med Sidsel Marie Nielsdatter.

  Sidsel Marie Nielsdatter er født i Lilleholm i Brande sogn, og hun døde den 11. Juni 1839 i Søndergaard og blev begravet den 16. Juni.

  Ole Iversen karakteriseres som en klog, dygtig og arbejdsom mand. Han arbejdede i træ og var, hvad man dengang kaldte 'Træsmed'.

  Ole Iversen var med til at udskifte byjorden, og købte sin gård til selveje den 11. juni 1787.

  Han var til et vist tidspunkt velstående. Han ombyggede og flyttede gården til dens nuværende plads. Stuehuset blev bygget af nyt bindingsværk, men der blev begået den fejl ved sammentømringen, at fagene kun blev 2½ alen brede, mens det almindelige mål var 2¾ alen. Kun skorstensfaget nøjedes man i almindelighed med at gøre 2½ alen bredt, og da det først blev tømret, savede tømmermanden Egetræet til alle de andre fag af efter dette mål, hvad der var en kilde til stadig ærgrelse helt op i hans høje alderdom.

  Tiderne omkring århundredeskiftet var meget uheldige. Der var masser af penge mellem folk, og alle varer steg til fabelagtige priser. Dette havde til følge, at mange ikke passede på, men satte sig i for store udgifter, som jo også skulle betales, når nedgangstiden kom. Ole Iversen havde ikke været forsigtig nok. I de gode tider betalte han sine voksne børn deres arvepart, hvad der måske kunne være godt nok, men han gik samtidig i kaution for noget familie, blandt andet en svoger, Niels Hormborg, som imidlertid gik fallit. Her måtte Ole Iversen med sølv dække en temmelig stor kautionsforpligtelse og måtte af den grund tage en rigelig stor prioritet i Søndergaard. Ole Iversen var begyndt at blive gammel, og de sidste 10-15 år gik det tilbage for ham både med avl og besætning.

  I året 1828 afstod han gården til sin ældste (det er da den yngste søn - red), Niels Olesen, der overtog gælden og betalte 100 rigsdaler kontant samt forpligtede sig til at give forældrene aftægt. Besætningen var dengang to heste og tre køer. Bygningerne bestod af tre egebindingsværkshuse, og arealet var ca. 250 tdr. land.

  Et skøde på Søndergaard:
  Ole Iversen købte som omtalt sin gård - den senere 'Søndergaard' - til selveje. Skødet, der er i slægtens besiddelse, har følgende ordlyd:

  Jeg Claus Thommerup P. Henrichsen til Refstrup, gjør hermed vitterlig:
  "At have dette ved mit udgivne lovlige Skiøde, solgt, overdraget og skiødet fra mig og mine Arvinger til Ole Iversen og hans Arvinger, en hidtil under Refstrup Gods i Thyregod Sogn og Dørken Bye beliggende Gaard, som bemeldte Ole Iversen hidtil selv beboet haver, hvilken Gaard der med ald sin dertil liggende Eiendomme af Agger, Eng, Mose og Heede staar for Hartkorn 3 tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. og 2 Alb., siger Tree Tønder, Én Skiepper, Tree Fierdingkar og Toe Album; For hvilken Gaard og Eiendom mig i Dag af Ole Iversen er betalt den accorderede Kiøbe Summa 198 Rdlr. skriver Et Hundrede Halvfemtesindstiuge og Atte Rigsdaler: Thi kendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have eller Eie til eller udi forbemeldte Gaard Hartkorn eller Eiendom, men samme nu herefter nu skal følge Ole Iversen og hans Arvinger, som en kiøbt og uigienkaldelig Eiendom med sin Bygning, Agger og Eng, Moser og Heede, Fiske Vand og Fæegang, Tørvegrøft samt Lyng-slet, saaledes aldeles intet undtagen, af alt hvad til sammes Sæd og ___ henhører og dertil følge bør; hvilken Eiendom ieg Lovligen skal hiemle, og for van-hiemmel holde forbemeldte Ole Iversen og Arvinger skadesløs; Men om dette Stæd og Hartkorn herefter skulle blive solgt til nogen Hovedgaards Eier, maae samme ifølge de Høy Kongelig Rente Kammer ___ Memorial af 21de December 1784, ikke tiene til Complettering, ligesom og Ole Iversen ifølge Høy-Bemeldte Rente Kammer ___ Memorial bør lade Stædets Bygninger i Brand-Cassen assurere.

  Skiødet maae til Tinge læses og Protocolleres uden mig dertil at kalde. Dets til bekræftelse under min Haand og Seigl samt 2de Vitterligheds Vidners Underskrift.

  Refstrup den 11te Juny 1787: P. Henrichsen.

  At der ingen skriftlig Contract imellem os forhen om dette Kiøb er oprættet eller forfattet, det tilstaaer Vi herved med Vores Hænders Underskrifter.
  Ole O.I.S Iversen og P. Henrichsen.

  Til Vitterlighed efter begiæring: M. Henrichsen og Christian C.P.S Pedersen.
  Fremlagt og læst paa Nørvang Tørrild Herreders Ting den 25 September 1818 og indført i Skiøde- og Pantebogen No. 8, Folio 221 og 222.

  Det attesteres, at da ingen Skiøde eller anden Adkomst herpaa findes tinglæst for Sælgeren, kan han ey sees berettiget til dette salg, Hartkornets Rigtighed ey herfra bekræftes, ey heller opgives herpaa hefter Gield eller ey fra de forrige Eyere. Kragballe."

  Skødet på gården blev først udstedt i 1834, og der blev ved samme lejlighed oprettet aftægtskontrakt:

  Aftægtskontrakt mellem Ole Iversen i Dørken som aftægtsnyder og hans søn Niels Olesen som aftægtsgiver.

  1.
  Da min fader Ole Iversen ved skøde af dags dato har solgt og overdraget mig sin ejende og iboende gård beliggende i Dørken Bye, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Weile Amt af Hartkorn 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fjdk. 1 Album med sammes konge- Kirke- og Quægtien der, så forpligter jeg herved mig og mine arvinger eller efterkommende Eier af formeldte gård at give min kære forældre Ole Iversen og Sidsel Maria Jensdatter, sålænge de begge eller én af dem lever, fri husværelse i gården, der i det mindste skal bestå af 2 fag hus af 6 a 7 alens viide indrettet til ordentlig beboelse med døre, vinduer og kakkeloven, samt Fiele Loft, som afbenyttes af dem, alt vedligeholdes i forsvarlig stand af mig eller gårdens ejer. Det fornødne ildebrændsel grave, rygtes og hjemkøres af mig hvert år og sættes i stak så nær aftægtsstuen som muligt, og skulle det ej være tilstrækkelig skal aftægtsnyderen have lov til at tage af gårdends ejers så meget, som de til nødtørftig brug daglig behøver og skulle samme slippe op, skal jeg eller gårdens ejer købe det fornødne til dem, så de intet skal mangle af fornøden ildebrændsel, sålænge en af dem lever.

  2.
  Til ophold gives dem årligt af fødevarer: 3 Tdr. skriver tre tønder reen Rug, 2 tdr. skriver to tønder Byg, 1. Td skriver En Tønde boghvede, men om misvæxt på boghvede skulle indtræffe, skal de nøjes med en tønde byg isteden derfor. Dette korn leveres dem 2 gange årligt, nemlig til 1ste May og 1ste November med det halve hver gang, og skal altsammen være reene og gode Vahre. Desforuden gives dem årlig 1 Lispund eller 16 Pund tørret Flæsk uden ben, som leveres den 2den februar. 80 friske hønseæg, som leveres dem efterhånden hvert år, når de forlanges. - 3 potter dansk Korn Brændeviin årlig, som leveres dem 1 potte til jul, 1 potte til påske og 1 potte til Pintse Højtid.

  3.
  Aftægtsfolkene skal have lov at malke en ko af gårdens ejers hver dag skiftevis af gårdens ejers som giver mælk, og begynder fra den bedste til den ringeste og så fremdeles sålænge én af dem lever; og skal aftægtsfolkene have 3 får, som gårdens ej er foerer og tillige med deres lam græsser ligesom gården egne.

  4.
  Aftægtsfolkene skal, sålænge en af dem lever, have en plet jord af gårdens kålhave 150 kvadrat alen stor, samt en skieppe kartoflers udsæd i gårdens mark, som gårdens ejer årligen gøder og dyrker som sin egen, så længe en af dem lever.

  5.
  Aftægtsnyderne skal have frie brug og adgang til gårdens brønd og bagerovn og de til samme hørende redskaber. Aftægtsgiveren skal køre deres korn til og fra møllen samt køre dem til Kirke 2 gange årlig, ifald deei kan gaae, samt hente Præsten til dem om forlanges, - og i sygdoms- og alderdomstilfælde skal gårdens ejer eller hans folk gå dem til hånde med alt mulig pleje og opvartning.

  6.
  Aftægtsnyderne medtager i deres aftægtsstue deres seng- og gangklæder, samt det lidet boeskaber, som de nædvendig behøver, hvilket de alt beholder til den sidstes død.

  7.
  Når den ene af aftægtsfolkene dør, nyder den længstlevende kuns det halve af det i den 2den post ommeldte korn, flæsk, æg, brændevin, alt øvrige vedvarer til den sidstes død.

  8.
  Aftægtsgiveren bekoster aftægtsfolkene hver for sig en anstændig jordefærd eller begravelse, hvorimod al deres efterladenskaber skal efter den sidste død tilfalde ham. Og hele aftægten ophører.

  Således herved denne aftægtskontrakt og bekræftes med min hånds underskrift i vidners overværelse og må samme uden varsel tinglæses.
  Dørken den 26. marts 1834

  Nils Ollesen

  Til vitterlighed:
  Anders N. Kartborg
  Iver Olesen."

  Ole Iversen som fadder:
  Vidne til: Kirsten Olsdatter, Døbt 1 jan 1787 Thyregod Sgn., Nørvang Hrd.
  Vidne til: Birthe Kirstine Christensdatter, Døbt 23 maj 1813 Thyregod Kirke
  Vidne til: Ane Marie Nielsdatter, Døbt 1 aug 1802 Thyregod Kirke


  Om selve ejendommen 'Søndergaard':
  Ejendommen hedder SØNDERGÅRD, matr. nr. 3a. Denne gård blev 1787 af Claus Tommerup af Refstrup tilskødet Ole Iversen for en købesum af 198 Rdl. Han og hans hustru Sidsel Jensdatter havde en søn, som hed Niels Olesen og var gift med Marie Kirstine, fdt. Sørensdatter. Niels Olesen fik af faderen gården tilskødet i 1834. 1867 overdrog han SØNDERGÅRD til sin søn Hans Kristian Nielsen, der var gift med Karen, fdt. Johansen. Det næste ejerskifte fandt sted i 1907, da Johannes Søndergaard, gift med Anne Marie Knudsen af Hindskov, fik gården tilskødet af sin far."

  Tiderne skifter - og i april 2004 har jeg fundet ejendommen til salg for 996.000 kr. for de 176 m2 bolig. Adressen er Givevej 14 i Dørken.

  Ejendomsmægleren beskriver den således:
  PRÆSENTABEL NEDLAGT EJENDOM MED SOLIDE UDHUSE.
  Denne ejendom er beliggende med kort afstand til Give by. Stuehuset er opført år 1881 og fremtræder gulmalet med betontagsten. Stuehuset er præsentabelt men umoderniseret. Boligarealet udgør 176 m 2 med mulighed for yderligere udnyttelse i tagetagen. Indeholder entre. 2 gode stuer med trægulve og trælofter med synlige bjælker. Værelse og 2 kamre. Spisestue med tæppe, paneler på vægge samt træloft med synlige bjælker. Spisekøkken med elementer i egefinér. Indgang og baggang med olie og fast brændsel. Vaskerum. Pænt badeværelse med kar. Toilet. Tagetage med repos, 2 værelser og uudnyttet loftrum. Charmerende brostensbelagt gårdsplads og gode anvendelige rødstens udhuse. Yderligere jord/skov kan tilkøbes.
  ----------

  I flere ældre skrifter, som f.eks. Matr. af 1664 nævnes Vester og Øster Sejrup, Thyregod Sgn., Nørvang Hrd. (førhen Sæthorp) den første hedder nu Dørken, ordet 'dyrken' eller 'dørken' er et gammelt oldnordisk ord for dyrtid på korn. Der er et gammelt ordsprog, der siger: "tørken gir dørken".

  Hen imod 1700 tallet begynder Vester Sejrup, Thyregod Sgn., Nørvang Hrd. at benævnes 'Dyrken' og op til 1730erne ses navnet både som 'Dyrken' og 'Dørken' i Thyregod Kirkebog, der er ingen tvivl om, at det er de på den tid herskende tilstande, der har udledt navnet, og at det sikkert er startet som øgenavn.

  En fortegnelse fra Koldinghus Lens regnskaber for året 1683 over bondegodset i Dørken giver et godt billede af tilstanden, den omhandler 8 gårde eller boel:
  1. fæster Anders Knudsen, ejer Engelsholm
  2. fæster Chr. Andersen, ejer Henrick Seker København
  3. fæster Jacob Frantsen og Chr. Knudsen, ejer Henrick Seker, København
  4. en øde gård, sidst beboet af Anders Michelsen, ejer Kronen
  5. en øde gård, sidst beboet af Laust Andersen, ejer Kronen
  6. en øde boel, sidst beboet af Jacob Christensen, ejer Coldinghus
  7. en øde boel, sidst beboet af Chr. Frandsen, ejer Coldinghus
  8. en øde boel, sidst beboet af Jens Christensen, ejer Coldinghus

  I 1710 må det hele være solgt, for da findes det ikke i regnskaberne. Der er sikkert gået mange år, inden der kom fremskridt, det gælder ikke bare Dørken men hele egnen. I 1787 boede der stadig kun 9 familier, men 42 mennesker. Bønderne i Dørken dyrkede deres jord i fællesskab indtil 1792. I dette år fandt udskiftninger her sted (og alle fik dermed deres eget).

  Udskiftningsdokumentet er et interessant aktstykke i Dørken Byes historie, og det skal derfor anføres her i hovedtrækkene:

  Anno 1792 Fred. d. 23. November blev Nørvang-Tørrild Herreds Rat sat _ _ _ i overværelse af 8 stokkemænd af Veile By.

  Dernæst fremstod samtlige Lodsejere af Dørken By og fremlagde en Forretning imellem dem indbyrdes i Henseende til hvers Jords Udskiftning af Fællesskab.

  Samtlige Lodsejere, Hans Iversen undtagen, mødte for retten og erklærede, at de med samme forretning, som de venskabelig have oprettet mellem dem, vare fornøjede og at der ingen Forandring skulle foretages, de bad dernæst, at denne forretning måtte på lovlig Måde blive protokoleret, hvilket Retten bevilligede og samme lyder således:

  "I Anledning af den nytte og gavn Fællesskabets ophævelse på så mange steder have frembragt, have vi undertegnede: Ole Iversen, Niels Olesen, Peder Nielsen, Chresten Christensen, Frants Mathiasen, Jacob Christensen og Hans Iversen, alle Selvejere af Dørken By, Thyregod Sogn, Nørvang Tørrild Herred, Kolding Amt, i den bedste Treenigheds Navn besluttet at udskifte vor Ager og Eng i Indmarken i Overværelse af 2de kyndige og upartiske Mænd: Niels Nielsen af Thyregod og Niels Pedersen af Sejrup, Thyregod Sgn., Nørvang Hrd., som begge have tillige med os selv takseret og vurderet hele Byens Mark samt hver Mands tilfaldende Lod i Indmarken."

  Her følger en beskrivelse af, hvor hver mands markgrænser gik og hvorledes skellene er mærkede med sten i forskellige farver, og hvorledes loddene var nummereret.

  Derefter fortsættes:
  "Saaledes har vi i al Venlighed og Kærlighed udskiftet indermarkens jor, og den derudi indbefattede Eng. Men vor Hede bliver uudskildt formedelst den Skade det vilde forsage hver Mand, først ved at holde dobbelt Hyrder, dernæst ved at hver Mand skal afskaffe sine halve Får og Ungfæ, når Heden skulde skiftes, da vi nu til Pløjning efter indbyrdes Forening kan indtage så meget dertil bekvemt som muligt af vor Hede, og det øvrige bliver til fælles Drift, Tørveskær og Lyngslet. Derfor skal der og så længe som Fællesskabet varer, - således i Indmarken ophævet og Heden fælles - bestandig være tre Drifter ud ad Marken med vores fælles Kreaturer."

  Her beskrives nærmere, hvor de tre drifter eller markveje går, og reglerne for deres benyttelse, samt forskellige særrettigheder for enkelte mænd og gadejordens udskiftning.

  Så slutter Dokumentet:
  "Saaledes have vi i al Godhed og Venlighed og Kærlighed skiftet vor Indenmark og må ingen have nogen Løsgang om Foraaret, uden hvad der kommer med fælles Hyrde; men i Efteraaret naar Kornet er inde 14 Dage a 3 Uger efter Mikkelsdag skal vi aarligt nærmere forenes om hver meget og hvor stor Løsgang der kan taales".

  Dokumentet er underskrevet den 9de november 1792 af alle Dørken Bymænd. Efter at man erfarede fordelen ved udskiftning, blev man i 1801 enige om også at udskifte Heden, så alle fik et lod, der lå sammen med deres jord.
  --------------------------
  Fra bogen "Tyregod Sogns Bebyggelse", side 34 om Søndergaard, Matr. Nr. 3a:
  Denne Gaard blev 1787 af Claus Tommerup af Refstrup tilskødet Ole Iversen for en Købesum af 198 Rdl. Han og hans Hustru Sidsel Jensdatter havde en Søn, som hed Niels Olesen og var gift med Marie Kirstine, født Sørensdatter. Niels Olesen fik af Faderen Gaarden tilskødet 1834. 1867 overdrog han Søndergaard til sin Søn Hans Kristian Nielsen, der var gift med Karen, f. Johansen. Det næste Ejerskifte fandt Sted 1907, da Johannes Søndergaard g.,. Anne Marie Jensen Skov af Hindskov, fik Gaarden tilskødet af sin Moder.

  Døbt:
  Faddere: Jens Bakmann af Ullerup, S vend Sörensen af Dörken, Jens Knudsen af Dörken, Hans Rasmussens Datter ibid., |: Jens Bakmanns kone af Ullerup bar Barnet:|

  Folketælling:

  1. Ole Ivarsen, 28, Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer og Selvejer,
  2. Sidsel Jensdatter, 25, Gift, Hans Kone,
  3. Hans Olesen, 3, -, Ægte Børn
  4. Kirsten Olesdatter, 1, -, Ægte Børn

  Folketælling:

  1. Ole Ivarsen, 43, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
  2. Zidsel Jensdatter, 40, Gift, Hans Kone,
  3. Hans Olsen, 16, Ugift, Deres barn,
  4. Ivar Olsen, 4, Ugift, Deres barn,
  5. Jens Olsen, 1, Ugift, Deres Børn,
  6. Kirsten Olsdatter, 14, Ugift, Deres barn,
  7. Kirsten Marie Olsd., 11, Ugift, Deres barn,
  8. Maren Olsdtr., 9, Ugift, Deres Børn,
  9. Ivar Olsen, 70, Enkemand, Mandens Fader

  Folketælling:

  1. Niels Olesen, 30, Gift, Gaardmand,
  2. Marie Kirstine Sørensdatter, 25, Gift, Hans Kone,
  3. Søren Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn,
  4. Ole Nielsen, 3, Ugift, Deres Børn,
  5. Ole Iversen, 75, Gift, Huusfaders Forældre Aftægtsfolk,
  6. Zidsel Marie Jensdatter, 72, Gift, Huusfaders Forældre Aftægtsfolk,
  7. Barbara Andreasdatter, 16, Ugift, Tjenestepige.

  Ole blev gift med Sidsel Marie JENSDATTER den 9 nov. 1783 i Brande Kirke, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. Sidsel (datter af Jens Hansen VÆVER og Kirsten JENSDATTER) blev født cirka 1762 i Lilleholm, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 11 jun. 1839 i Søndergaard i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 16 jun. 1839 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 6. 13.  Sidsel Marie JENSDATTER blev født cirka 1762 i Lilleholm, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (datter af Jens Hansen VÆVER og Kirsten JENSDATTER); døde den 11 jun. 1839 i Søndergaard i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 16 jun. 1839 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 1 jul. 1787, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1801, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Datter af Jens Hansen Væver - og formentlig - Kirsten Jensdatter. Brande Kirkebog starter imidlertid først 1774, så det kræver andre kilder at verificere moderen.

  Folketælling:

  1. Ole Ivarsen, 28, Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer og Selvejer,
  2. Sidsel Jensdatter, 25, Gift, Hans Kone,
  3. Hans Olesen, 3, -, Ægte Børn
  4. Kirsten Olesdatter, 1, -, Ægte Børn

  Folketælling:

  1. Ole Ivarsen, 43, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer,
  2. Zidsel Jensdatter, 40, Gift, Hans Kone,
  3. Hans Olsen, 16, Ugift, Deres barn,
  4. Ivar Olsen, 4, Ugift, Deres barn,
  5. Jens Olsen, 1, Ugift, Deres Børn,
  6. Kirsten Olsdatter, 14, Ugift, Deres barn,
  7. Kirsten Marie Olsd., 11, Ugift, Deres barn,
  8. Maren Olsdtr., 9, Ugift, Deres Børn,
  9. Ivar Olsen, 70, Enkemand, Mandens Fader

  Folketælling:

  1. Niels Olesen, 30, Gift, Gaardmand,
  2. Marie Kirstine Sørensdatter, 25, Gift, Hans Kone,
  3. Søren Nielsen, 5, Ugift, Deres Børn,
  4. Ole Nielsen, 3, Ugift, Deres Børn,
  5. Ole Iversen, 75, Gift, Huusfaders Forældre Aftægtsfolk,
  6. Zidsel Marie Jensdatter, 72, Gift, Huusfaders Forældre Aftægtsfolk,
  7. Barbara Andreasdatter, 16, Ugift, Tjenestepige.

  Børn:
  1. Hans OLESEN blev født i nov. 1784 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt i nov. 1784 i Hjemmet; døde i aug. 1807 i Bjerlev, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 9 aug. 1807 i Hvejsel Kirkegård, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  2. Kirsten OLESDATTER blev født i dec. 1786 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 1 jan. 1787 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 10 nov. 1866 i Thyregodlund, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 18 nov. 1866 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  3. Kirsten Marie OLESDATTER blev født i jul. 1789 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 21 jul. 1789 i Hjemmet; og døde.
  4. Maren OLESDATTER blev født i dec. 1791 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 1 jan. 1792 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 10 jun. 1859 i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 16 jun. 1859 i Øster Nykirke Kirkegård, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  5. Bodil Margrethe OLESDATTER blev født i jul. 1794 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 3 aug. 1794 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde i mar. 1796 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 25 mar. 1796 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  6. 6. Iver OLSEN blev født i okt. 1796 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 1 nov. 1796 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 19 maj 1871 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 26 maj 1871 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  7. Jens OLSEN blev født i maj 1799 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 27 maj 1799 i Hjemmet; og døde.
  8. Bodil Marie OLESDATTER blev født i apr. 1802 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 19 apr. 1802 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; og døde.
  9. Niels OLESEN blev født i okt. 1804 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 1 nov. 1804 i Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 1 sep. 1868 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 6 sep. 1868 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

 7. 14.  Niels LASSEN blev født i 1760 i Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 2 jul. 1760 i Randbøl Kirke, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Denmark (søn af Laurids NIELSEN og Abelone ANDERSDATTER); døde i maj 1800 i Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 2 jun. 1800 i Hvejsel Kirkegård, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Notater:


  Randbøl Hedes Kolonier, Skiftedokumenter, 1780-1833, G Hek 7-3:

  890 Laurids Nielsen og hustru Mette Margrethe Johansdatter i Colbjørnsensfejde. 21.5.1800.
  Hans første ægteskab med Abelone Andersdatter.
  Børn: Niels i Knude i Hvejsel sogn, Anders i Alstedlund i Nykirke sogn, Jørgen.
  Hendes andet ægteskab: Søren Christensen i Hofmansfeld, Else Marie Christensdatter g.m. Johan Højer, skræddermester i Haderslev, Mette Sørensdatter g.m. en karmager i København, Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Jens Mathiasen i Colbjørnsensfejde.

  (Research):Ikke fundet konfirmeret i Randbøl.

  Niels blev gift med An CHRISTENSDATTER den 8 jul. 1791 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. An (datter af Christen LAURITZEN og Boel ANDERSDATTER) blev født i jun. 1769 i Mølgaard, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 18 jun. 1769 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 3 okt. 1847 i Harresø, Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 8 okt. 1847 i Givskud Kirkegård, Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]


 8. 15.  An CHRISTENSDATTER blev født i jun. 1769 i Mølgaard, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 18 jun. 1769 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark (datter af Christen LAURITZEN og Boel ANDERSDATTER); døde den 3 okt. 1847 i Harresø, Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 8 okt. 1847 i Givskud Kirkegård, Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.

  Andre begivenheder:

  • Folketælling: 1 feb. 1801, Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 18 feb. 1834, Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark
  • Folketælling: 1 feb. 1845, Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark

  Notater:

  Forældre Christen Larsen og Boel Andersdatter. Hun gifter sig i jun. 1791 med Niels Larsen i Øster Nykirke. En datter får navnet Bodil. Dette er et opkald efter Ans moder Boel. Det tog mig vældig lang tid at finde An Christensdatters død. Først da jeg fandt ud af, at datteren Anna Madsdatter - fra 2. ægteskab med Mads Nielsen - havde taget ophold i Harresø i Givskud sogn, lykkedes det at finde Ans død og så kom også Mads Nielsens død på plads.

  Døbt:
  Fadderne vare Niels Jørgensen i Mølgaard, Niels Nielsen, Niels Madsen, Anders Pedersen, Peder Andersen og Søren Sørensen, alle af Ørensholt.

  Folketælling:

  1. Anna Christensdatter, 27, enke, Enkekone, Bonde og gaardbeboer,
  2. Christen Nielsen, 8, ugift, Hendes barn,
  3. Birthe Nielsdatter, 5, ugift, Hendes barn,
  4. Karen Nielsdatter, 2, ugift, Hendes barn,  [efter originalen hedder hun Bodil]

  Folketælling:

  1. Hans Frederichsen, 34, Gift, Huusmand, lewer af sin Jordlod,
  2. Kirsten Marie Christensdatter, 29, Gift, Hans Kone,
  3. Ane Catrine Hansdatter, 4, Ugift, Deres Børn,
  4. Frederich Hansen, 1, Ugift, Deres Børn,
  5. Mads Njelsen, 60, Gift, Aftægtsfolk,
  5. Ane Christensdatter, 64, Gift, Aftægtsfolk,
  7. Ane Madsdatter, 30, Ugift, Deres Datter,
  8. Mads Christian Madsen, 2, Ugift, Hendes Søn,

  Folketælling:

  1. Søren Nielsen, 40, Gift, Huusmand, Vindelev Sogn Veile Amt
  2. Mette Christophersdatter, 39, Gift, Hans Hustru, Vindelev Sogn Veile Amt
  3. Maren Sørensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Thyrsting Sogn Skanderborg Amt
  4. Niels Sørensen, 10, Ugift, Deres Børn, Thyrsting Sogn Skanderborg Amt
  5. Christopher Sørensen, 7, Ugift, Deres Børn, Bryrup Sogn Skanderborg Amt
  6. Søren Sørensen, 5, Ugift, Deres Børn, Bryrup Sogn Skanderborg Amt
  7. Mads Nielsen, 69, Gift, Indsidder, Aftægtsmand, Nørresnede Sogn Skanderborg Amt
  8. Ane Christensdatter, 80, Gift, Hans Hustru, Nykirke Sogn Veile Amt

  Børn:
  1. Jens NIELSEN blev født i mar. 1791 i Vonge, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 13 mar. 1791 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; og døde.
  2. Christen NIELSEN blev født i aug. 1792 i Vorbasse Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt, Denmark; blev døbt den 12 aug. 1792 i Vorbasse Kirke, Vorbasse Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt, Denmark; og døde.
  3. 7. Birthe NIELSDATTER blev født cirka 1795 i Knude, Hvejsel Sogn Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; døde den 18 jun. 1856 i Dørken, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev begravet den 22 jun. 1856 i Thyregod Kirkegård, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark.
  4. Anders NIELSEN blev født i dec. 1795 i Alsted Mark, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 26 dec. 1795 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; og døde.
  5. Bodil NIELSDATTER blev født i maj 1799 i Vonge, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; blev døbt den 13 maj 1799 i Øster Nykirke, Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark; og døde.Webmaster-meddelelse

Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.